هفته سی و ششم بارداری

وضعیت رشد کودک شما

جنین کوچکی که در سونوگرافی دیده بودید، حالا دیگر یک کودک تپل شده است. چربی روی گونه ها و عضلات قوی مخصوص مکیدن به صورت کودک شکل می دهند. وزن کودک در این زمان حدود 2721 گرم شده است. زمانی که سر کودک وارد لگن می شود، استخوان هایی که جمجمه را شکل می دهند می توانند روی هم قرار گیرند. این امرکمک می کند تا کودک بتواند درون کانال زایمان حرکت کند. اگر هنگام تولد سر کودک کمی تیز یا بدشکل بود تعجب نکنید بعد از چند ساعت به حالت اولیه و گرد خود بازخواهد گشت.

 

وضعیت بدن شما

با ورود به هفته 36 شما باید هر هفته توسط ماما یا پزشک متخصص زنان چک شوید. پزشک یا ماما با کمک تست هایی تعیین می کنند که آیا ضخامت رحم یا باز شدن دهانه آن شروع شده است یا خیر. ممکن است  شما در این زمان کمی احساس سبکی داشته باشید که دلیل آن هم وارد شدن کودک درون لگن مادر برای آمادگی جهت زایمان است. ممکن است اشتهای شما به حالت عادی بازگردد زیرا که دیگر فشار کودک از روی معده و روده شما برداشته می شود. اگر طی بارداری سوزش سر دل داشته اید در این زمان کمی بهتر می شوید.

 

 

نظرات بسته شده است.