موفقیت بیشتر در کاهش وزن با مصرف غذاهای کم کالری

در اغلب اوقات افراد اگر همه غذاها را در حد متعادل استفاده کنند موفق می‌شوند وزن خود را کاهش دهند. با این حال، اگر به جای کاهش مصرف تمام انواع غذاها از غذاهای سالم‌تر استفاده کنند در زمینه کاهش وزن موفق‌تر خواهند بود. 
تحقیقات قبلی نشان داده‌اند که اگر حجم غذایی که در دسترس افراد قرار می‌گیرد زیاد باشد فرد غذای بیشتری خورده و کالری بیشتری دریافت می‌نماید. در مطالعه‌ای که نتایج آن به تازگی منتشر شده میزان مصرف غذا هنگامی که وعده‌های غذایی با مقادیر مختلف در اختیار افراد قرار گرفت، بررسی شد. علیرغم آن که یک سوم شرکت‌کنندگان در این مطالعه در مورد کنترل حجم غذای مصرفی آموزش دیده بودند، تمام آن‌ها هر چقدر حجم وعده غذایی بیشتر می‌شد غذای بیشتری مصرف می‌کردند. اما افراد آموزش دیده تمایل داشتند که از غذاهای سالم‌تر استفاده کنند. درنتیجه در انتها میزان کالری کمتری دریافت می‌کردند.
هر وعده غذایی حاوی خوراکی‌های پرکالری مانند نان سیر و خوراکی‌های کم‌کالری مانند سالاد بود. به منظور تعیین میزان غذای مصرفی خوراکی‌ها قبل و بعد از مصرف وزن شدند. نتایج نشان داد زمانی که حجم غذایی که در دسترس افراد قرار می‌گیرد زیاد باشد آن‌ها غذای بیشتری مصرف می‌کنند. به عنوان مثال، زمانی که حجم غذا 75 درصد افزایش می‌یافت میزان غذای مصرفی به طور میانگین 27 درصد بیشتر بود. با این حال، شرکت‌کنندگانی که قبلاً آموزش دیده بودند نسبت به سایرین کالری کمتری دریافت می‌کردند. زیرا بیشتر از غذاهای کم کالری‌تر استفاده می‌نمودند.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که برای کاهش وزن مصرف غذاهای سالم که دارای کالری کمتری هستند از این استراتژی که تنها مصرف غذاهای پرکالری را محدود نمایید موثرتر است. اگر فرد غذای پرکالری انتخاب کند اما حجم مصرفی آن را کاهش دهد به علت کم بودن حجم غذا ممکن است احساس گرسنگی نماید.
منبع:

Faris M. Zuraikat et al. Appetite 2018; Volume 123: Pages 334-342.
 

نظرات بسته شده است.