مصرف نوشابه و افزایش مصرف غذاهای پر کالری

 

مطالعات جدید نشان می دهد که مصرف نوشیدنی های شیرین در افراد بویژه کودکان، دلیل اصلی مصرف غذاهای پر کالری، نسبت به افرادی که نوشیدنیهای شیرین مصرف نمی کنند می باشد. علاوه بر این، نوشیدن این قبیل نوشیدنیها  با مصرف بیشتر مواد غذایی ناسالم نیز مرتبط خواهد بود. نتایج به دست آمده از این مطالعات در مجله آمریکایی طب پیشگیری منتشر شده است.
در طول 20 سال گذشته، مصرف نوشیدنیهای شیرین مانند سودا های شیرین شده، آبمیوه ها، نوشیدنی های ورزشی و نوشابه های انرژی زا در میان افراد افزایش یافته است و این امر همواره با نگرانی هایی در خصوص مصرف بیشتر مواد غذایی با کالری بالاتر همراه بوده است.
هدف اصلی از این مطالعه بررسی تاثیر مصرف نوشیدنی های شیرین در خوردن غذاهای پر کالری بوده است و همچنین شناسایی آن دسته از محصولات غذایی و آشامیدنی که با افزایش مصرف نوشیدنیهای شیرین مصرف می شدند.
این مطالعه در سالهای 2003 الی 2010 به طول انجامید و بر روی 10.955 کودک با سنین2 تا 18 سال صورت گرفت، افراد تحت مطالعه در سه گروه سنی مجزا قرار گرفتند، 5- 2 سال،11- 6 سال و 18-12 سال. یافته ها نشان داد که با مصرف بیشتر نوشیدنیهای شیرین تمایل به خوردن غذا نیز بالاتر می رود و همین امر مصرف نوشیدنیهای سالمتر را کاهش می دهد. در این پژوهش مشخص شد مصرف نوشیدنیهای شیرین دردرجه اول منجر به مصرف کالری بیشتر در میان کودکان 5-2 ساله و11-6 ساله شده است. همچنین یافته های مشابهی نیز در میان کودکان 12ساله مشاهده شد. بطور کلی مصرف هردوی این موارد یعنی نوشیدنی های شیرین و غذا باعث مصرف بیش از 500 کیلو کالری انرژی در نوجوانان مصرف کننده این نوشیدنی ها شده است. 
نکته عملی: شواهد حاکی از آنند که چگالی انرژی مواد غذایی مصرفی با دریافت نوشیدنی های شیرین بویژه در کودکان افزایش یافته است و مصرف بالای این قبیل نوشیدنی ها با مصرف غذاهایی با محتوای کالری بالا همراه بوده است. امروزه نگرانی های بسیاری در این زمینه وجود دارد زیرا اغلب غذاهایی که با مصرف بالای نوشیدنی های شیرین در ارتباطند مانند : پیتزا، کیک، انواع کوکی، شیرینی و سیب زمینی سرخ شده از منابع چربی های جامد و قند های افزوده هستند. لذا توصیه می شود در برنامه غذایی افراد نوشیدنیهای سالمتر نظیر آب و آبمیوه های طبیعی جایگزین این دسته از نوشیدنی ها گردد. 
منبع: 
Kevin C. Mathias et al.” American Journal of Preventive Medicine.  Volume 44, Issue 4 , April 2013
 

نظرات بسته شده است.