مصرف قهوه حاوی کافئین و کاهش بینایی

گلوکوم یا آب سیاه بیماری است که در آن فشار چشم بالا رفته و می تواند سبب آسیب عصب بینایی و در نتیجه کوری شود. شواهدی وجود دارد دال بر اینکه مصرف قهوه می تواند منتهی به ریسک بالای پیشرفت گلوکوم ثانویه شود.
در همین راستا مطالعه ای که به تازگی در مجله  Investigative Ophthalmology & Visual Scienceبه چاپ رسیده است به بررسی ارتباط بین دریافت این نوشیدنی و احتمال ابتلا به بیماری گلوکوم پرداخته است.
جمعیت اسکاندیناوی بیشترین موارد ابتلا به گلوکوم را داراست؛ از آنجائیکه همین جمعیت،  بالاترین تعداد مصرف کننده قهوی حاوی کافئین در جهان را نیز شامل می شود، مطالعه حاضر در جهت ارزیابی ارتباط بین گلوکوم و مصرف قهوه صورت گرفت.
مطالعه شامل دو گروه بود: 78977 زن و 41202 مرد که بالای 40 سال سن داشتند و مبتلا به گلوکوم نبوده و از سال های 1980(درگروه زنان) و 1986(در گروه مردان) تا 2008 تحت معاینه چشم پزشکی قرار گرفته بودند. محققین میزان مصرف نوشیدنی های حاوی کافئین را بررسی و تعیین کردند و مدارک پزشکی افراد را نیز در جهت تعیین موارد ابتلا به گلوکوم آنالیز نمودند.
یافته های متاآنالیزی نشان دادند که در مقایسه با افرادی که از قهوه حاوی کافئین دوری می کردند، شرکت کنندگانی که در روز 3 یا بیش از 3 فنجان قهوه استفاده می کردند در معرض ریسک بالاتر ابتلا به گلوکوم یا مشکوک به آن قرار داشتند. محققین ارتباطی بین مصرف دیگر محصولات حاوی کافئین مانند چای، سودا، شکلات، یا قهوه بدون کافئین یافت نکردند.
پژوهشگران بر این عقیده اند که این مطالعه راه را برای بینش مورد نیاز جهت درک علل گلوکوم مهیا می سازد، موضوعی که تاکنون ناشناخته باقی مانده است. از آنجائیکه مطالعه حاضر، اولین مطالعه در زمینه ارزیابی ارتباط بین قهوه حاوی کافئین و گلوکوم در ایالات متحده آمریکا است، تایید این نتایج در دیگر جمعیت ها مورد نیاز می باشد تا تصدیقی بر این باور باشد که قهوه حاوی کافئین فاکتور خطری برای بیماری گلوکوم است؛ همچنین نتایج به دست آمده می تواند منتهی به بررسی دیگر فاکتورهای غذایی به عنوان فاکتورهای خطر شود.
نکته عملی: نتایج به دست آمده پیشنهاد می کند که مصرف کنندگان قهوه حاوی کافئین بایستی دریافت قهوه خود را تحت کنترل داشته باشند تا احتمال از دست دهی بینایی یا کوری را کاهش دهند.

منبع:


 Investigative Ophthalmology & Visual Science ,2012,8,19

نظرات بسته شده است.