مصرف امگا 3 در طول بارداری و تجمع بافت چربی در نوزاد

ترکیب اسیدهای چرب بلند زنجیره چند زنجیره ای غیر اشباع  در رژیم غذایی مادر ممکن است در چاقی نوزاد تاثیر گذار باشد. در این مطالعه میخواهیم این فرضیه را بررسی کنیم که کاهش نسبت امگا-6 به امگا-3 در رژیم غذایی زنان باردار و شیرده ممکن است از رشد زیاد بافت چربی در نوزادانشان در طول سال اول زندگی جلوگیری کند یا خیر؟
 در این مطالعه به 208 زن باردار سالم به طور تصادفی یا  1200 میلی گرم اسید چرب چند زنجیره ای غیر اشباع  به عنوان یک مکمل روزانه داده شد و بطور همزمان  اسید آراشیدونیک دریافتی شان کاهش یافت و یا اینکه از هفته ی 15 بارداری تا ماه چهارم شیردهی تحت یک رژیم کنترل قرار گرفتند .
در مرحله اول برررسی، چربی بدن نوزادان این مادران بعد از به دنیا آمدن در هفته اول، 6 هفتگی، 4 و 12 ماهگی در 4 نقطه از بدنشان مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله ی دوم بررسی، چربی شکمی، توزیع چربی و رشد نوزاد به وسیله ی سونوگرافی تخمین زده شد.
نتایج این مطالعه نشان داد چربی زیرجلدی این نوزادان در سال اول زندگی و یا در رشدشان هیچ تفاوتی نداشته است. بررسی های سونوگرافیکی نیز هیچ تفاوت شاخصی را در توده ی چربی شکمی و یا توزیع چربی نشان نداد. در نهایت هیچ مدارکی دال بر اینکه مصرف مکملهای اسیدهای چرب امگا-3 و نیز کاهش دریافت اسید آراشیدونیک در طول بارداری و شیردهی می تواند توده چربی نوزاد را در سال اول زندگی کاهش دهد، یافت نشد.
نکته عملی: با توجه به اینکه نتایج بدست آمده نشان داد مصرف مکملهای اسیدهای چرب امگا-3 هیچ تاثیری بر روی توده چربی بدن نوزاد ندارد لذا مصرف و یا عدم مصرف این مکملها در طول دوران بارداری تفاوتی ندارد و در نتیجه نمی توان مصرف آن را به مادران باردار و شیرده توصیه کرد.

منبع:

Am J Clin Nutr Dec 2011

نظرات بسته شده است.