رژیم پرپروتئین مانع از اثرات مثبت متابولیکی کاهش وزن می شود.

گاهی افراد برای مقابله با گرسنگی و پیشگیری از تحلیل عضلانی طی کاهش وزن از رژیم های پرپروتئین استفاده می کنند.
در مطالعه ای که با شرکت 34 خانم یائسه مبتلا به چاقی انجام شد، محققین دریافتند که مصرف زیاد پروتئین می تواند فواید کاهش وزن را از جمله بهبود حساسیت به انسولین که خطر دیابت را کم می کند، کمرنگ کند. در حالیکه زنانی که طی رژیم کاهش وزن پروتئین کمتری مصرف کرده بودند حساسیت به انسولین بهتری داشتند، این امر در افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقی اهمیت بسزایی دارد چرا که انسولین در این افراد سطح قند خون را به درستی کنترل نکرده و خطر دیابت نوع 2 در این افراد افزایش می یابد.
حساسیت به انسولین مارکر مناسبی برای سلامت متابولیک است که معمولاً با کاهش وزن بهتر می شود. در واقع زنانی که در طول دوره کاهش وزن پروتئین کمتری مصرف کرده بودند، 30-25% بهبود در حساسیت به انسولین بیشتری را تجربه نمودند.
زنان شرکت کننده در مطالعه 65-50 سال سن داشتند و نمایه توده بدنی (BMI) آن ها حداقل 30 بود و دیابت نداشتند. افراد به مدت 28 هفته به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. در گروه کنترل از زنان خواسته شد تا وزن خود را حفظ کنند. در گروه دیگر به زنان رژیم کاهش وزن با پروتئین بر اساس RDA یا مرجع توصیه شده روزانه 8/0 گرم پروتئین بر اساس کیلوگرم وزن بدن داده شد. در گروه سوم نیز زنان رژیم کاهش وزن با پروتئین 2/1 گرم بر اساس کیلوگرم وزن بدن را رعایت کردند.
فرضیه رایج بین افراد آنست که مصرف پروتئین مانع از تحلیل بافت عضلانی بدن در طول رژیم کاهش وزن می شود. اما در مطالعه حاضر بهبود حساسیت به انسولین در افرادی که پروتئین آن ها بر اساس RDA داده شده بود حدود 30-25% بیشتر از گروه سوم بود. جالب توجه است که میزان کاهش وزن در هر دو گروه مشابه بود.
نکته کلیدی: رژیم پرپروتئین در طول دوره کاهش وزن نه تنها سبب کاهش وزن بیشتر نمی شود بلکه مانع از اثرات مفید کاهش وزن بر بهبود حساسیت به انسولین می گردد.
منبع:

Smith GI et al. "High-Protein Intake during Weight Loss Therapy Eliminates the Weight-Loss-Induced Improvement in Insulin Action in Obese Postmenopausal Women". Cell Reports, 2016

 

نظرات بسته شده است.