کمبود ویتامین D و مرگ و میر زنان یائسه

همواره مرگ و میر جزء بزرگترین دغدغه های انسان بوده است و مطالعات بسیاری بر روی نقش عوامل مختلف بر طول عمر انسان انجام گرفته است. از جمله عواملی که می تواند بر طول عمر آدمی نقش داشته باشد مواد غذایی و به طبع آن ویتامین های موجود در غذاها می باشد. داده های اپیدمیولوژیکی آینده نگر در ارتباط بین ویتامین D و علل مرگ و میر محدود است لذا این بررسی به تاثیر ویتامین D بر علل مرگ و میر در زنان یائسه می پردازد.
مطالعه اخیر برگرفته از ژورنال AJCN در سال 2011  انجام گرفته است و هدف از این بررسی آینده نگر تعیین ارتباط میان غلظت ویتامین D سرم و  بیماری های قلبی و عروقی، سرطان و تمام علل مرگ و میر در زنان یائسه بود.
در این بررسی 2429 زن یائسه که پیش از آن وارد طرح سلامت زنان شده بودند ؛ به طور تصادفی انتخاب شدند و به مدت 10 سال مورد بررسی قرار گرفتند. در این مدت غلظت ویتامین D در آنها اندازه گیری شد. اطلاعات آنها از نظر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی، سرطان و سایر علل مرگ و میر نیز ثبت گردید. همچنین اثرات چاقی شکمی بر ارتباط بین غلظت ویتامین  D و مرگ و میر ارزیابی شد.
از این 2429 زن ، 224 نفر در این مدت فوت شدند (79 نفر به علت بیماری قلبی و عروقی و 62 نفر به دلیل سرطان). مقایسه غلظت های مختلف ویتامین D (از پایینترین تا بیشترین میزان) با تمام علل مرگ و میر ( بیماری قلبی و عروقی ، سرطان و ..) معنادارنبود. در حالیکه بررسیهی بعدی نشان داد که  بین چاقی شکمی و غلظت های پایین ویتامینD و افزایش خطر مرگ و میر در اثر بیماریهای فوق الذکر با نحوه تجمع بافت چربی بدن ارتباط دارد. نتایج این مطالعه نشان داد که با کاهش غلظت ویتامین D در زنان یائسه با دور کمر نرمال  افزایش خطر مگ و میر بیماریهای قلبی و سرطان وجود دارد،  اما این افزایش خطر در زنان با چاقی شکمی مشهود نبود. لذا پژوهشگران بیان می دارند که  توزیع چربی بدن می تواند نقش بسزایی در تعدیل اثرات غلظت پایین  ویتامین  D بر سلامت بدن داشته باشد.
نکته عملی : غلظت پایین ویتامین D هیچ ارتباطی با مرگ و میر در زنان یائسه ندارد و تنها مورد استثنا، زنان با دور کمر پایین می باشند که احتمال برخی خطرات در آنها بیشتر از سایرین است.

منبع:

 Am J Clin Nutr December 2011

نظرات بسته شده است.