چاقی سلامت قلبی – عروقی را حتی در جوانان به خطر می اندازد.

داشتن نمایه توده بدنی بالا (BMI) می تواند منجر به بیماری قلبی – عروقی در اواسط تا اواخر زندگی گردد. اما مطالعات محدودی در این زمینه در دوران جوانی انجام شده است. بر اساس نتایج یک مطالعه جدید BMI بالا می تواند سلامت قلبی – عروقی یک جوان 17ساله را هم به خطر بیندازد.
در مطالعه حاضر محققان ارتباطی بین BMI، فشارخون بالا و شاخص توده بطن چپ تشخیص دادند. با بالا رفتن وزن، دیواره بطن چپ در قلب ضخیم شده (هیپرتروفی) و فشارخون افزایش می یابد که یک نشانه معمول برای بیماری قلبی به شمار می رود.
به نظر می رسد BMI بالاتر تاثیری بر ضربان قلب جوانان ندارد. یافته ها حاکی از آن است تاثیر BMI بالاتر بر برون ده قلب تحت تاثیر حجم خون پمپاژ شده از بطن چپ می باشد. این تاثیر، ارتباط بین BMI بالاتر بر روی هیپرتروفی قلب و فشارخون بالا را شرح می دهد.
تفکیک همبستگی و علیت در علوم پزشکی به خصوص در تعاملات پیچیده مانند ارتباط بین چاقی و بیماری قلبی – عروقی، مشکل است. در حال حاضر دانشمندان به این مهم دست یافته اند که اضافه وزن می تواند خطر ابتلا به بیماری های قلبی – عروقی را حتی در جوانان افزایش دهد. در مقابل، به نظر نمی رسد که نمایه توده بدنی بالا تاثیری بر ضربان قلب داشته باشد.
نکته عملی: این نتایج اهمیت جلوگیری از ابتلا به چاقی در سنین کم را به منظور کاهش بیماری های قلبی – عروقی بیان می کند.
منبع:

Presented to the annual conference of the European Society of Human Genetics, 2017
 

نظرات بسته شده است.