نقش تغذیه در پیشگیری از ضعف بینایی پیشرونده

بیماری AMD یا دژنراسیون ماکولا یکی از علل عمده کاهش بینایی در افراد مسن است. ماکولا قسمتی از شبکیه چشم است که سلولهای آن مسوول دید دقیق و واضح هستند. با افزایش سن سلولهای آن تدریجاً از بین رفته و موجب کاهش بینایی می شوند و گاهاً این اتفاق می تواند ناگهانی باشد. افراد مبتلا دچار اختلال در رانندگی، مطالعه و انجام وظایف روزانه می شوند.

استعداد ژنتیکی در این بیماری نقش مهمی دارد.  ولی  در مطالعه روی دو قلوها یی که دارای ژن همسان این بیماری بوده ولی شدت بیماری آنها متفاوت بود، این سؤال ایجاد شد که چرا این بیماری با زمینه قوی ارثی و وجود ژن همسان در دو قلوها، با شدت متفاوتی بروز کرده است؟ محققان در پی تحقیقات خود دریافتند، داشتن تغذیه ای سالم با مصرف بالای میوه و سبزیجات می تواند عامل این تفاوت باشد. مطالعه دو قلوها نشان داد فردی که در مراحل اول تخریب ماکولا قرار دارد تمایل بیشتری به مصرف ویتامین Dاز منابع ماهی یا شیر، نسبت به فرد دیگر دارد.ویتامین Dویژگی ضد التهابی داشته و می تواند خطر تخریب ماکولا و تشکیل عروق جدید زیر ماکولا را کاهش دهد و موجب کاهش پیشرفت آن شود. محققین دریافتند مصرف بتائین و متیونین با کاهش پیشرفت بیماری همراه بوده و حتی به طور غیر مستقیم در روند اصلاح ژن مؤثر است. این دو اسیدآمینه در ماهی، سبزیجات سبز، اسفناج و لبنیات یافت می شود.

نکته عملی:با توجه به اینکه بیماری ماکولا (AMD) علت عمده کاهش بینایی با افزایش سن است و این بیماری با استعداد ژنتیکی و عوامل محیطی مرتبط است. برای کاهش بروز و پیشرفت بیماری توصیه به مصرف بیشتر میوه جات، سبزیجات، لبنیات و ماهی که دارای ویتامین دی، بتائین و متیونین هستند، می شود، همچنین بر اجتناب از سیگار کشیدن و دود سیگار نیز تاکید می شود.

 

منبع: Ophthalmology, 2011

 

نظرات بسته شده است.