نقش امگا 3 در پیش بینی آلزایمر

همانطور که می دانید اسیدهای چرب غیراشباع امگا- 3  برای حفظ سلامت بدن ضروری هستند. این اسیدهای چرب در  داخل بدن  ساخته نمی شوند، لذا این دسته از اسیدهای چرب باید از طریق غذاها تامین شوند. بهترین منبع تامین اسیدهای چرب امگا- 3 ماهی، گردو و برخی گیاهان و بذر ها هستند.
مطالعات قبلی نشان داده اند که سطح پایین اسید چرب امگا 3، با اختلالات ادراکی، آلزایمر و نیز افسردگی در رابطه می باشند. از این رو ممکن است غلظت پایین  اسید چرب امگا 3 در خون یک عامل در زوال ادراکی بویژه در بیماران مبتلا به افسردگی باشد.
محققین انستیتوی روانپزشکی دانشگاه کینگ لندن مطالعه ای را به منظور بررسی رابطه غلظت اسید چرب امگا 3  موجود در پلاسما و غشای گلبول های قرمز  با سطح ادراک افراد مسنی که پیش از آن به افسردگی مبتلا بودند طراحی نمودند.
مطالعه به صورت مقطعی بر 132 فرد با سن متوسط 67 سال که پیش از آن به علت افسردگی شدید تحت درمان بودند، انجام گرفت. شرکت کنندگان به یک سری سوالات و پرسشنامه های ادراکی پاسخ دادند. همچنین به منظور بررسی غلظت امگا 3،  تست خون ناشتا از آنها به عمل آمد.
نتایج این مطالعه نشان داد که میزان بالای اسید چرب امگا 3 و نیز پایین بودن نسبت اسید آراشیدونیک به میزان کلی امگا 3 ، با افزایش توان ادراکی افراد سالمند در ارتباط می باشد، که این موضوع با میزان سن و نیز جنس افراد مورد مطالعه در ارتباط نبود. با توجه به تست های ادراکی که به صورت فردی انجام گرفت، همچنین نشان داده شد که قوی ترین و پایدارترین رابطه بین غلظت کل اسید چرب امگا 3 و آلفا لینولنیک اسید در غشاء سلولی گلبولهای سرخ و قابلیت یادآوری سریعدر افراد مورد مطالعه بود که این ارتباط فقط در بیماران مبتلا به افسردگی راجعه مشاهده شد.
نکته عملی: غلظت امگا 3 در اریتروسیت ها (گلبول های قرمز) با عملکرد ادراکی و شناختی به خصوص در مورد یادآوری سریع در افراد مسنی که به افسرگی مزمن مبتلا بوده اند رابطه مستقیم دارد. غلظت پایین اسید چرب امگا 3 و آلفا لینولنیک اسید در غشای گلبول های قرمز می تواند یک پیش آگهی از اختلالات ادراکی در این گونه افراد باشد.

منبع:

Am J Clin Nutr , January 4, 2012

نظرات بسته شده است.