مقادیر ویتامین D در بارداری و کاهش خطر دیابت کودکان

اهمیت ویتامین D در پیشگیری از پوکی استخوان ثابت شده است. ولی مطالعات اخیر اهمیت دریافت کافی ویتامین D را در دوران بارداری برای ارتقاء سلامتی کودکان تایید می نمایند.  مطالعه ی جدیدی که اخیرا درژورنال دیابت به ثبت رسیده است به این امر می پردازد که زنان باردار می بایست از این نکته مطمئن باشند که سطوح ویتامین Dدربدنشان به اندازه کافی باشد زیرا این مهم سبب کاهش خطر دیابت در کودکان آنها خواهد شد.
مطالعه اخیر که به صورت کوهورت انجام شد حاکی از این موضوع بود که  فرزندان زنان بارداری که بالاترین حد ویتامین D(ازطریق اندازه گیری 25 هیدروکسی ویتامین D) را داشتند نسبت به فرزندان زنانی که درکمترین سطوح میزان این ویتامین بودند تا سن 15سالگی 100درصد کمتر احتمال ابتلا به دیابت نوع 1 را داشتند.
مطالعاتی که پیش از این انجام شده بودند بیانگراین مطلب بودند که دریافت مکمل ویتامین D درطول بارداری یا ابتدای کودکی سبب کاهش خطردیابت نوع 1 خواهد شد. مطالعه اخیر نیز نشان دهنده این مطلب بود که کمبود ویتامین D در طول بارداری احتمالا سبب افزایش خطر دیابت نوع 1 در کودکان خواهد شد .
در این بررسی 29072 زن انتخاب شدند و مورد بررسی قرا گرفتند و بر اساس تقسیم بندی که در سطوح ویتامین Dصورت گرفته بود مشاهده گردید بالاترین سطح ویتامین Dدر زنان باردار با کمترین میزان ابتلا به دیابت در کودکان در ارتباط است و فرزندان زنانی که در پایین ترین چارک سطوح این ویتامین قرار داشتند نسبت به فرزندان زنانی که در بالاترین چارک بودند 2 برابر بیشتر احتمال ابتلا به دیابت را از خود نشان دادند.
نکته عملی: پیشنهاد می شود با اندازه گیری سطوح ویتامین D در طول بارداری و توجه به این امر و رفع این کمبود از طریق منابع آن احتمال ابتلا به دیابت را در فرزندانمان کاهش دهیم و گامی در جهت ارتقای سلامت جامعه در آینده برداریم.

منبع:

Diabetes. 2012 Jan;61(1):175-8. Epub 2011 Nov 28.

نظرات بسته شده است.