مصرف مواد فیبردار برای پیشگیری از گرفتگی عروق

دانشمندان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مصرف فیبر غذایی با کاهش ریسک ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی در ارتباط است. سوال مورد بحث در این رابطه این است که آیا کمبود مصرف غذاهای حاوی فیبر در سنین جوانی (از نوجوانی تا میانسالی) با سفتی و سختی شریان ها در بزرگسالی در رابطه است؟
دانشمندان انستیتوی تحقیقات قلب و عروق هلند به منظور پاسخگویی به این سوال مطالعه ای را طراحی نمودند. در این مطالعه که در مجله تغذیه بالینی آمریکا چاپ شده است، برنامه غذایی 373 فرد از سنین 13 تا 36 سالگی مورد بررسی قرار گرفت و همچنین مقدار سفتی سه شریان بزرگ بوسیله اولتراسونوگرافی در سن 36 سالگی این افراد تست گردید.پس از در نظر گرفتن و تعدیل شدن عوامل تاثیرگذار جانبی مانند جنس،  قد،  مقدار انرژی دریافتی کل و دیگر تفاوتهای شیوه زندگی در افراد، نتایج بدست آمده بررسی شد.
تحلیل های انجام شده نشان داد  افرادی که شریانهای سفت تری داشتند نسبت به افرادی  که شریان های آنها بیشتر حالت طبیعی خود را حفظ کرده بود، در طی 24 سال از زندگی خود کمتر از منابع غذایی حاوی فیبر مانند  میوه جات، سبزیجات و غلات کامل در برنامه غذایی خود بهره برده بودند.
نکته عملی: مصرف مقدار کم از فیبرهای غذایی در طول زندگی به خصوص سنین جوانی افزایش دهنده ریسک ابتلا به تصلب شرائین و به طبع آن مشکلات قلب- عروقی در سنین بزرگسالی است. در نتیجه توصیه می شود به منظور پیشگیری از انواع بیماری های قلبی – عروقی، مصرف میوه جات و سبزیجات و غلات کامل را از سنین جوانی افزایش دهند.
منبع:

Am J Clin Nutr July 2012 vol. 96 no. 1 14-23

نظرات بسته شده است.