مصرف الکل و سرطان کولون

سرطان روده بزرگ یا سرطان کولون بیماری است که در آن سلول‌های سرطانی در داخل بافت روده شروع به تکثیر می‌کنند. اگر چه این سرطان از جمله معمولترین سرطانهای بشر به حساب می‌آید و اگر در مراحل اولیه تشخیص داده شود درمان پذیر است، اما از آنجا که تشخیص آن در مراحل اولیه دشوار است چرا که هیچگونه علامتی ندارد، لذا عملا درمان زودهنگام آن امکان پذیر نیست.  رژیم غذایی نامناسب و مصرف الکل از جمله عواملی هستند که می توانند احتمال ابتلا به سرطان کولون را افزلیش دهند، و از آنجا که افرادی با سابقه فامیلی سرطان کولورکتال ممکن است بیشتر مستعد بروز اثرات مضر الکل باشند، به همین دلیل دانشمندان زیادی اثر مصرف الکل و سابقه خانوادگی را در بروز سرطان کولون بررسی کرده اند.
در این راستا مقاله ای در ژورنال  American journalدر سال 2012 به چاپ رسیده است. در این مطالعه ارتباط مصرف الکل و سابقه خانوادگی سرطان کولون با خطر بروز سرطان کولون مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی طی پیگیری 26 ساله 87861 زن و پیگیری 20 ساله 47290 مرد، 1801 مورد مبتلا به سرطان کولون مشخص شدند.
مصرف بالای الکل با افزایش خطر سرطان کولون در ارتباط بود. البته تنها در مورد دریافت بالای الکل(مصرف بیش از 30 گرم الکل در روز) و بروز سرطان کولون ارتباط معنی دار وجود داشت. ارتباط بین مصرف الکل و خطر بروز سرطان کولون بر اساس سابقه خانوادگی ابتلا به سرطان کولورکتال متفاوت بود. خطر بروز سرطان کولون در افرادی با مصرف الکل بیش از 30 گرم در روز و با سابقه فامیلی تقریبا دو برابر افرادی بدون سابقه فامیلی و با همان مقدار مصرف الکل بود و احتمال بروز سرطان کولون در افرادی با مصرف بالای الکل و سابقه خانوادگی سرطان کولورکتال 8/2 برابر احتمال آن در افراد غیر الکلی با خانواده ای سالم بود.
نکته عملی: سرطان کولون در مراحل ابتدایی  علایمی ندارد و درمان آن عملا امکان پذیر نیست. به همین دلیل دانشمندان زیادی به بررسی عوامل تشدید کننده آن (مانند مصرف الکل) پرداخته اند. که در این مطالعه اخیر به این نتیجه رسیدند که عدم مصرف الکل خصوصا در افرادی با سابقه خانوادگی سرطان کولون، می تواند احتمال بروز سرطان کولون را کاهش دهد.

منبع:

Am J Clin Nutr February 2012 vol. 95 no. 2 413-419

نظرات بسته شده است.