محدود کردن مصرف مواد غیر مغذی و تاثیر آن بر کنترل وزن

از آنجائیکه امروزه انواع رژیم های غذایی بعنوان یک عامل موثر در دریافت و مصرف مواد غذایی بحساب می آیند و ایجاد کوچکترین تغییر در برخی عادات غذایی و رژیم غذایی می تواند در کاهش وزن و رسیدن به وزن ایده آل بسیار تاثیر گذار باشد از این رو پژوهشگران در صددند با بررسی تاثیر محدود کردن برخی مواد غیر مغذی از رژیم غذایی روزانه نتایج حاصله را ارزیابی نمایند.
در این راستا مطالعه ای برگرفته از ژورنال AJCN  به منظور بررسی اثر محدودیت انواع مختلف غذاهای غیر مغذی از قبیل : چیپس،بستنی، شیرینی و … و انرژی متراکم آنها بروی رژیم غذایی و کاهش وزن در طول 18 ماه مداخله در شیوه زندگی این افراد صورت گرفته است.
در طی این پژوهش 202  نفر بزرگسال با محدوده سنی 55 _ 45 سال  و با BMI متوسط 34 (چاق) بطور کاملاً تصادفی انتخاب و در 2 گروه مداخله گر قرار گرفتند. در یک گروه تغییر شیوه زندگی بصورت ذیل بود : (دریافت 1500- 1200 کیلو کالری انرژی روزانه ، طوریکه 30% انرژی از گروه چربی ها تامین می گشت)، در گروه دیگر علاوه بر تغییر شیوه زندگی محدودیت در انتخاب مواد غذایی غیر مغذی به میزان 2 انتخاب تنها وجود داشت. هر دو گروه در 48 جلسه مورد بررسی قرار گرفتند . رژیم غذایی یکی از آن دو گروه محدود از هر گونه مواد غیر مغذی بود و  وزن افراد در ماه های ششم، دوازدهم و هجدهم مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ها نشان داد، در گروهی که تنوع کمتر مواد غیر مغذی را داشتند انرژی دریافتی روزانه آنها بسیار پائین تر بوده است . اما این امر تاثیر چندانی در میزان کاهش وزن افراد در طول 18 ماه نداشته است .
نکته عملی: شواهد حاکی از آنند که محدودیت در انواع رژیم های غذایی و مواد غیر مغذی باعث کاهش دریافت انرژی کل می گردد اما تاثیری زیادی برروی کاهش وزن ندارد،لذا باید علائه بر محدودیت در تعداد انتخاب تنقلات عیر مفید، محدودیتهای بیشتری نیر باید در برنامه غذایی اعمال گردد تا کاهش وزن معنادار را باعث گردد.

منبع:

Am J Clin Nutr June 2012 vol. 95 no. 6 1305-1314

نظرات بسته شده است.