خواص نارنج

 • نارنج، میوه ای از گروه مرکبات است. نارنج از جمله میوه هایی است که برای اعصاب، دفع سنگ کلیهو مثانه، گلودرد و فشار خون بسیار مفید است.
 • نارنج هضم غذا را آسان می کند.
 • خوردن نارنج با شکردر رفع یبوستموثر است.
 • برای درمان گلودردو فشار‌ خونبایستی نصف لیوان آب نارنج را با یک قاشق عسلمخلوط کرده و بعد از غذا میل نمایید.
 • نارنج اثر ضدعفونى کننده و میکروب کشى دارد.
 • زیاده روى در خوردن نارنج کبدرا ضعیف مى کند، مخصوصا اگر ناشتا خورده شود.
 • عرق بهار نارنج زود فاسد مى شود و کپکمى زند. لذا بایستى همیشه آن را تازه تهیه کرد و در شیشه هاى تیره رنگ نگه داشت.
 • به علاوه، نارنج نیز مانند نارنگی سرشار از کاروتن بوده و کمی‌ بیشتر از پرتقال فولات دارد.
 • شکوفه نارنج را بهار نارنج می گویند که اثرات زیر را دارد:
 • درمان بى خوابى هاى عصبى است، ولى زیاده روى در خوردن و بوییدن آن بى خوابى ایجاد مى نماید.
 • برای دفع سنگ کلیه و مثانه بایستی عرق بهار نارنج را با ساقه کرفسمخلوط کرده و میل کنید.
 • بهار نارنج ضد تشنجبوده و سکسکهرا بهبود می دهد.
 • عرق بهار نارنج اعصاب را تقویت می کند و درمان بی خوابیاست.
 • براى رفع قولنجو تقویت اشتهامفید است.
 • آروغو سوزش هاضمهرا تسکین مى دهد.
 • بوییدن بهار نارنج برای بهبود سرماخوردگیموثر است.
 • مربای بهار نارنجتقویت کننده ی معدهاست.
 • عرق بهار نارنج برای زدودن غم و افسردگی مفید است.

نظرات بسته شده است.