جویدن بیشتر غذا منجر به کمتر خوردن می شود

شاید زمانی که گرسنگی فرا می رسد فکر کردن به چگونه غذا خوردن سخت باشد. اما در صورتی که افراد در مورد نحوه غذا خوردن و جویدن آن فکر کنند کمتر غذا خواهند خورد. بدیهی است کمتر غذا خوردن منجر به کاهش وزن خواهد شد.
اخیرا پژوهشگران طی مطالعه ای به بررسی تأثیر تعداد دفعات جویدن غذا بر مقدار دریافت غذا پرداخته اند. این تیم تحقیقی می خواستند بدانند که آیا جویدن بیشتر غذا می تواند منجر به کاهش دریافت غذا در افراد با وزن طبیعی، دارای اضافه وزن و چاق شود یا خیر. نتایج این مطالعه در سال 2013 در مجله the Academy of Nutrition and Dietetics منتشر شده است.
بدین منظور 45 فرد 18 تا 45 ساله برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند. تمام افرادی که دخانیات مصرف می کردند، کمبود  وزن داشتند، سابقه بیماری گوارشی داشتند یا داروهای موثر بر اشتها مصرف می کردند و یا رژیم غذایی کاهش وزن داشتند از مطالعه حذف شدند.
در ابتدای مطالعه به تمام شرکت کنندگان نوعی پیتزا داده شد و از آنها خواسته شد تا تعداد دفعات جویدن هر لقمه پیش از بلعیدن را گزارش نمایند. البته محققان جهت صحت گزارش های شرکت کنندگان، آنها را مد نظر داشتند.
پس از این بررسی، شرکت کنندگان در یک آزمایش سه مرحله ای در وعده ناهار شرکت داده شدند. هر مرحله از آزمایش با فاصله یک هفته انجام می گرفت. در هر مرحله، از شرکت کنندگان خواسته شد که مطابق معمول صبحانه خود را بخورند و از انجام ورزش شدید به مدت 24 ساعت قبل از آزمایش اجتناب نمایند همچنین در فاصله صبحانه و ناهار به جز آب هیچ نوشیدنی دیگری مصرف نکنند. در مرحله بعدی شرکت کنندگان را به سه گروه تقسیم نمودند. گروه اول باید تعداد دفعات جویدن غذایشان بدون تغییر می ماند. گروه دوم تعداد دفعات را تا 50% و گروه سوم تا 100% افزایش می دادند. میزان دریافت غذا، مدت زمان غذا خوردن و میزان اشتهای افراد در هر مرحله از آزمایش ثبت می شد.
نتایج آزمایش نشان داد که دریافت غذایی افرادی که تعداد دفعات جویدن را تا 50% افزایش داده بودند، 5/9% نسبت به گروه اول کاهش یافته بود. همچنین این مقدار در افرادی که تعداد دفعات جویدن را به دو برابر افزایش داده بودند تا 15% کاهش یافته بود. بنابراین محققان دریافتند که افزایش دفعات جویدن غذا می تواند مدت زمان صرف غذا را افزایش دهد و منجر به کاهش میزان دریافت غذا شود. البته محققان تغییری در میزان اشتهای افراد ندیدند. به طور کل سرعت غذا خوردن افراد با وزن نرمال کمتر از افراد دارای اضافه وزن و چاق بود. برای اثبات اثرات طولانی مدت افزایش دفعات جویدن غذا مطالعات بیشتری مورد نیاز است.
نکته عملی: سیگنال های سیری در زمانی مشخص و معمولا حدود 20 دقیقه پس از آغاز خورانش از مغز ارسال می شوند که در پی آن سیگنال های سیری و دست کشیدن از غذا خوردن مخابره می شود. بنابراین آهسته غذا خوردن منجر به دریافت کمتر غذا در زمانی واحد می شود، پیشنهاد می شود افراد به منظور اصلاح عادات غذایی خود، غذا را بهتر بجوند و آهسته تر غذا بخورند. این تغییرات در طولانی مدت می تواند منجر به کاهش وزن شود.
منبع:

James H. Hollis etal,” Increasing the Number of Chews before Swallowing Reduces Meal Size in Normal-Weight, Overweight, and Obese Adults”, the Academy of Nutrition and Dietetics,2013
 

نظرات بسته شده است.