بار گلایسمی رژیم غذایی و خطر سرطان روده بزرگ

شیوع سرطان های مختلف در سال های اخیر افزایش یافته است و تغذیه یکی از عوامل بسیار مهم و اثر گذار در پیشگیری و کنترل این گروه از بیماری ها می باشد. سرطان کولورکتال (سرطان روده بزرگ و رکتوم) سومین سرطان شایع در مردان و زنان و دومین علت مرگ ناشی از سرطان است. اخیرا پژوهشگران به بررسی این فرضیه پرداخته اند که بار گلایسمی بالا در رژیم غذایی خطر ابتلا به سرطان های روده بزرگ را افزایش می دهد.
 هدف از این مطالعه که نتایج آن در AJCN منتشر شده است، بررسی ارتباط  نمایه گلایسمی و بار گلایسمی رژیم دریافتی با خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ در زنان چینی است.
در این مطالعه کوهورت آینده نگر در مجموع بیش از 73000 زن 40-70 ساله و سالم شرکت داشتند.  رژیم غذایی معمول در شروع مطالعه (1997-2000) و مجددا در طول مدت پیگیری (2000-2002) از طریق مصاحبه های حضوری و با استفاده از پرسشنامه بسامد غذایی معتبر مورد بررسی قرار گرفت.
 در طول پیگیری به مدت 9 سال، 475 مورد سرطان روده بزرگ شناخته شد. ارتباطی بین بار گلایسمی رژیم غذایی و خطر سرطان روده بزرگ دیده نشد.  نتایج مشابهی نیز برای ارتباط نمایه گلایسمی رژیمی و مصرف کربوهیدرات در رژیم غذایی مشاهده شد.
 نکته عملی:  شواهدی مبنی بر اینکه رژیم غذایی با شاخص گلایسمی و یا بار گلایسمی بالا با افزایش خطر ابتلا به سرطان روده همراه است، وجود ندارد. اما آنچه مسلم است به طور کلی احتمال بروز بسیاری از سرطان ها با رعایت رژیم غذایی سالم و فعالیت فیزیکی لازم و متعادل می تواند کاهش یابد.

منبع:

Am J Clin Nutr December 2010

نظرات بسته شده است.