امگا3 و بهبود یادگیری در کودکان مبتلا به ADHD

بیش فعالی/عدم تمرکز(ADHD ) اختلالی است که در آن پرتحرکی، بی توجهی و رفتارهای ناگهانی بیشتر و شدیدتر از کودکان دیگر وجود دارد. ممکن است در بعضی از مبتلایان  بیشتر علائم پرتحرکی و رفتارهای ناگهانی و در گروهی علائم بی توجهی بیشتر دیده شود. علائم این بیماری قبل از 7 سالگی شروع می شود ولی اغلب در دوران مدرسه مشکلات جدی ایجاد می کند. شایان ذکر است که این بیماری روند رو به رشدی را در میان کودکان ایرانی دارد.
در همین راستا مطالعه ای که به تازگی در مجله Nutrition به چاپ رسیده است به بررسی تعیین اثرات روغن غنی از ایکوزاپنتانوئیک اسید (EPA) و روغن غنی از دوکوزاهگزانوئیک اسید (DHA) در مقایسه با روغن گلرنگ غنی از اسیدچرب غیراشباع امگا6 (گروه کنترل) بر یادگیری و رفتار کودکان مبتلا به ADHD پرداخته است.
در این مطالعه شاهددار مکملهای غنی از روغن EPA,DHA یا گلرنگ به طور تصادفی برای مدت 4ماه به 90 کودک استرالیایی 7تا12ساله مبتلا به علائم ADHA اختصاص داده شد.
اثر مکمل بر شناخت، یادگیری و رفتارهای مرتبط با والدین ارزیابی شد. ارتباط بین تغییرات در اندازه های نهایی و محتوای اسیدچرب اریتروسیت (درصد تام) از زمان پایه تا 4 ماه پس از آن تعیین شدند.
تفاوت های معناداری در نتایج اولیه بین گروه های دریافت کننده مکمل بعد از 4 ماه دیده نشد؛ ولیکن پروفایل های اسید چرب اریتروسیت ها نشان داد که مقادیر افزایش یافته ی DHA با بهبود در خواندن لغات و کاهش رفتارهای مخالفت با والدین مرتبط بود. این اثرات در زیر گروه 17کودک مبتلا به اختلالات یادگیری آشکارتر بود؛ درواقع  DHA افزایش یافته اریتروسیت با بهبود خواندن لغات، املاء بهبود یافته، توانایی بهتر در تقسیم توجه، موارد کمتر رفتارهای مخالفت با والدین، بیش فعالی، بیقراری و علائم کلی ADHD مرتبط بود.
نکته عملی: افزایش در اسیدهای چرب غیراشباع حاوی امگا3 و به طورخاص DHA منجر به بهبود یادگیری و رفتارهای کودکان مبتلا به ADHD می شود. بنابراین توصیه می شود والدین از منابع امگا3 مانند ماهی، گردو، روغن کلزا و … در برنامه غذایی کودک مبتلا به این نارسایی استفاده کنند

منبع:

Nutrition, 2012, 28, 670–677

نظرات بسته شده است.