ارتباط دیابت و مصرف محصولات لبنی در زمان بلوغ دختران

پیشگیری و درمان دیابت نوع 2 به تشخیص این بیماری و روش زندگی در دوران نوجوانی بستگی دارد. مصرف محصولات لبنی در دوران بلوغ دختران ارتباط مستقیم با کاهش خطر ابتلا به دیابت دارد. استفاده از مواد لبنی نه تنها نقش مهمی در تامین مواد مغذی برای بدن دارد بلکه سبب کاهش خطر ابتلا به بیماریهای مزمنی نظیر دیابت می شود.مصرف مواد لبنی علاوه بر کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 سبب کاهش فاکتورهای خطر ابتلا به دیابت نظیر اضافه وزن و فشار خون می شود .

در مطالعه ای که برای تعیین ارتباط بین مصرف محصولات لبنی در طول دوران بلوغ با دیابت نوع 2 در دوران میانسالی انجام گرفت 37035 دختر سن دبیرستان مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعه توسط تکمیل پرسشنامه رژیم غذایی در طول دوران دبیرستان در طول سالهای 2005- 1998 انجام گرفت.

 پس از بررسی پرسشنامه ها و گروهی از زنان که مصرف محصولات لبنی کمتری در دوران دبیرستان داشتند با گروهی که بیشترین دریافت را در این دوران داشتند ( 2 سروینگ در روز) مقایسه شدند. که در گروه دوم خطر ابتلا به دیابت نوع دوم 38% کمتر از گروه اول بود.

در مقایسه چند جانبه مصرف محصولات لبنی در دوران بلوغ و بزرگسالی با زنانی که کمترین میزان دریافت این محصولات را داشتند نیز این نتیجه اثبات گردید که خطر ابتلا به دیابت در افرادی که مصرف بیشتر لبنیات را دارند کمتر است.

نکته عملی: نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که دریافت بالاترین مقدار محصولات لبنی در طول دوران نوجوانی با کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع دوم در ارتباط می باشد. بنابراین توصیه می شود نوجوانان به خصوص دختران به مصرف محصولات لبنی در این دوران توجه ویژه ای داشته باشند.

نظرات بسته شده است.