آیا مصرف گوجه فرنگی در بهبودی بیماری قلبی موثر است؟

بیماری قلبی یکی از بزرگترین علل مرگ و میر است. مطالعات اپیدمیولوژیک این موضوع را مطرح می کنند که استفاده از رژیم غذایی با پایه گوجه فرنگی احتمالا سبب کاهش خطر بیماری قلبی خواهد شد، که این خاصیت به وجود مقادیر بالای لیکوپن در گوجه فرنگی نسبت داده شده است.
     هدف از مطالعه ای که اخیرا به صورت دوسوکور وتصادفی، بر بیماران سالم و میانسال، انجام شده است بررسی این موضوع بوده است که آیا مصرف رژیم غذایی بر پایه گوجه فرنگی بر بیومارکرهای بیماری قلبی تاثیر خواهدداشت؟
     در همین راستا پس از 4 هفته دریافت رژیم با مقادیر کم گوجه فرنگی،  داوطلبان که تعداد آنها 225 نفر(94 مردو 131 زن) با متوسط سنی40-60 بود،  به صورت تصادفی به 3 گروه متفاوت تقسیم شدند وبه مدت 12 هفته تحت مطالعه بودند.
     گروه 1:رژیم بر پایه گوجه فرنگی کم دریافت کردند.
     گروه 2:رژیم بر پایه گوجه فرنگی بالا دریافت کردند.
     گروه 3: روزانه 10 میلی گرم لیکوپن به صورن کپسول دریافت کردند.
     نمونه های خونی جهت بررسی وضعیت کارتنوئید و پروفایل های لیپید و شاخص های التهابی، در ابتدای مطالعه، پس از 6 هفته وبعد از پایان مداخله جمع آوری شد،  به علاوه میزان فشارخون، وزن و سختی عروق نیز در این فواصل مورد مطالعه قرار گرفت.
     پس از تحلیل داده ها مشاهده شد که هیچ یک ازشاخص های سیستمیک(شاخص های التهابی، شاخص مقاومت و حساسیت به انسولین) به صورت معنی دار تغییر نداشت به علاوه غلظت لیپیدها و سختی عروق هم تغییری نشان نداد.
     نکته عملی:از آنجا که آنالیز داده های حاصل از مطالعه ای که شرح داده شد، تاثیر مصرف مقادیر بالای گوجه فرنگی(32-50 میلی گرم در روز)یا مکمل لیکوپن( 10 میلی گرم در روز) بر بیماری قلبی و کاهش خطر آن را در افراد دچار چاق و میانسال به اثبات نرساند پیشنهاد می شود رژیمی متعادل سرشار ازانواع میوه ها و سبزی ها را در برنامه روزانه خود بگنجانید تا از فواید تمامی آنها بهره مند شوید. 

منبع:

Am J Clin Nutr May 2012 vol. 95 no. 5 1013-1022

نظرات بسته شده است.