ویتامین ب کمپلکسVitamin B Complex

 • فروش داروبا نسخه

  نام تجاری

  • Becovit
  • Bevicom

  گروه دارویی

  • عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)

  طبقه بندی

  • Injection: (Vit.B1 10mg+Vit.B2 4mg+ Vit.B6 4mg+ 6mg +Nicotinamide40mg)/2ml
  • Injection: (Vit.B1 100 mg+Vit.B6100mg +Vit.B12 1000mcg)/3ml
  • Tablet: Vit.B1 30mg+Vit.B2 35mg+Vit.B3 50mg + Vit.B615mg + Vit.B12100mcg +Folic Acid 400mcg +Biotin300mcg +Pantotenic Acid 37mg +Choline 50mg+Inositol 100mcg+PABA50mcg
  • پیشگیری‌ و درمان‌ کمبود ویتامین‌های‌ گروه‌ ب  

  • حساسیت‌ غیرطبیعی‌ به‌ فشار یا لمس‌ و سفتی‌ عضلانی‌ در محل‌ تزریق‌ 
  • برافروختگی‌
  •  بثورات‌ جلدی‌
  •  خارش

 • ویتامین ب کمپلکس 
 • نام شرکت

  کشور سازنده

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  داروپخش

  Iran

  Injection

  Vitamin B1 + Vitamin B6 (Pyridoxine Hcl) + Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

  Vitamin B Complex

  رها

  Iran

  Injection

  RAVIT-B/ Vitamin B1 + Vitamin B6 (Pyridoxine Hcl) + Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

  Vitamin B Complex

  کاسپین تامین

  Iran

  Injection

  Neurotamine/ Vitamin B1/B6/B12

  Vitamin B Complex

  اکسیر

  Iran

  Injection

  Becovit

  Vitamin B Complex

  عبیدی

  Iran

  Syrup

  Vitamin B Complex-Abidi

  Vitamin B Complex

  زهراوی

  Iran

  Injection

  Vitamin B Complex

  Vitamin B Complex

  داروپخش

  Iran

  Tablet

  Vitamin B Complex

  Vitamin B Complex

  داروپخش

  Iran

  Injection

  Vitamin B Complex

  Vitamin B Complex

  خوارزمی

  Iran

  Syrup

  Vitamin B Complex

  Vitamin B Complex

  رامو فارمین

  Iran

  Syrup

  Vitamin B Complex

  Vitamin B Complex

  شهر دارو

  ایران

  Syrup

  Mr B

  Vitamin B Complex

  شهر دارو

  ایران

  Syrup

  Vitamin B Complex

  Vitamin B Complex

  امین

  Iran

  F.C. Tablet

  Vitamin B Complex

  Vitamin B Complex

  کاسپین تأمین

  Iran

  Injection

  Bevicom

  Vitamin B complex

  کاسپین تأمین

  Iran

  Syrup

  Bevicom

  Vitamin B complex

  ایران هورمون

  Iran

  Injection Solution

  Benorovit/ Vitamin B1, Vitamin B6 (Pyridoxine Hcl) , Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

  Vitamin B Complex

  ایران هورمون

  Iran

  Tablet

  Vitamin B Complex

  Vitamin B Complex

  ایران هورمون

  Iran

  Injection

  Vitamin B Complex

  Vitamin B complex

  اسوه

  Iran

  Injection

  Neurotrivit/ Vitamin B1 + Vitamin B6 (Pyridoxine Hcl) + Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

  Vitamin B Complex

  اسوه

  Iran

  Injection

  Osve-Vitamin B Complex

  Vitamin B Complex

 • دوز مصرفی

  روزی یک قرص یا یک آمپول تزریق می شود.