لووفلوکساسین (چشمی)Levofloxacin (Ophthalmic)

 • فروش داروبا نسخه

  نام تجاری

  • Oftaquix

  گروه دارویی

  • داروهای ضد باکتری

  طبقه بندی

 • Drop (Solution): 0.5%

  • کونژکتیویت باکتریال
  • زخم قرنیه

  • کاهش گذرا در قدرت بینایی
  • احساس جسم خارجی در چشم
  • سردرد
  • سوزش، درد و ناراحتی چشمی
  • ترس از نور

 • مصرف در بارداری

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.

 • لووفلوکساسین (چشمی) 
 • نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
  Levofloxacin Oftaquix Drop 5 mg/ml Finland Santen oy
  Levofloxacin   Drop 5 mg/ml Greece Pafarm

   

 • دوز مصرفی

  • کونژکتیویت: در روز 1 و 2 درمان 2-1 قطره در چشم هر 2 ساعت بعد از بیدار شدن تا حداکثر 8 بار در روز، در روز 7-3 درمان 2-1 قطره در چشم دچار ناراحتی هر 4 ساعت بعد از بیدار شدن تا حداکثر 4 بار در روز.

   

  • زخم قرنیه: در روز 3-1 درمان 2-1 قطره هر 30 دقیقه تا 2 ساعت بعد از بیدار شدن و بعد از بهبود علائم هر 6-4 ساعت در چشم چکانده شود. از روز 4 تا اتمام درمان 2-1 قطره در چشم هر 4-1 ساعت بعد از بیدار شدن.