لنالیدومیدLenalidomide

 • فروش داروبا نسخه

  نام تجاری

  • Lenalid
  • Lenoflag
  • Revlimid

  طبقه بندی

 • Capsule: 5mg, 10mg, 15mg, 25mg

  • آنمی محتمل در سندرم میلودیسپلاستیک (MDS)

  • خشکی دهان
  • دردهای شکمی
  • یبوست
  • تهوع و استفراغ
  • کم اشتهایی
  • تاکیکاردی
  • برادیکاردی
  • ضعف عضلانی
  • دردهای قفسه سینه
  • نارسایی قلبی
  • ادم
  • آمبولیسم ریوی
  • عفونت دستگاه تنفسی
  • عفونت
  • نارسایی دستگاه کلیوی
  • کاهش شمارش گلبولی

 • نکات قابل توصیه

  مصرف دارو به صورت روزانه برای سه هفته متوالی بوده و آنگاه یک هفته استراحت وجود دارد.

  مصرف در بارداری

   گروه X:
  مطالعات در حیوانات یا انسان بیانگر ایجاد ناهنجاریهای جنینی بوده است. به دلیل این خطرات مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است.

 • لنالیدومید 
 • دوز مصرفی

  • مولتیپل میلوما: 25 میلی گرم در روز برای 21 روز متوالی از دوره های 28 روزه.
  • سندرم میلودیسپلاستیک: 10 میلی گرم در روز برای 21 روز متوالی از دوره های 28 روزه.