دی متیل فوماراتDimethyl Fumarate

 • فروش داروبا نسخه

  نام تجاری

  • Teczifuma
  • Osvidra
  • Myellobiox
  • Diphosel
  • Cinnotec

  طبقه بندی

 • Capsule: 120mg, 240mg

  • تهوع و یا استفراغ
  • اسهال
  • درد شکمی
  • سو هاضمه
  • التهاب معده و روده
  • گرگرفتگی
  • احساس سوزش
  • لیمفوپنی
  • لکوپنی
  • ددفع ادراری پروتئین
  • خارش
  • بثورات 
  • قرمزی پوست

 • نکات قابل توصیه

  این دارو همراه یا بلافاصله بعد از غذا مصرف شود.

  مصرف در بارداری

  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.

 • دی متیل فومارات 
 • نام ژنریک نام تجاری

  اشکال دارویی

  دوز کشور سازنده نام شرکت
  Dimethyl Fumarate Diphosel  Cap

  120mg

  240mg

  ایران عبیدی 
  Dimethyl Fumarate Myellobiox Cap

  120mg

  240mg

  ایران باختر شیمی
 • دوز مصرفی

  مقدار مصرف 20 میلی گرم، دو بار در روز است که تا 240 میلی گرم دو بار در روز، بعد از 7 روز افزایش می یابد.