اینهالر دینهDineh Inhaler

 • فروش داروبا نسخه

  گروه دارویی

  • داروهای گیاهی

  طبقه بندی

 • Powder

  اجزای فراورده:

  • دانه رازیانه20% (Foeniculum vulgare)
  • برگ مورد 30% (Myrtus communis)
  • برگ اکالیپتوس 30% (Eucalyptus globulus)
  • برگ آویشن 15% (Thymus serpillum)
  • گل بابونه 5% (Matricaria chamomilla)
  • برطرف کردن نشانه های سرماخوردگی
  • سرفه
  • احتقان بینی

  • تب بالا
  • سرفه های مداوم
  • خونریزی دستگاه تنفسی
 • تحریک غشای مخاطی


 • نکات قابل توصیه

  • این دارو باید به صورت بخور مصرف شود و از خوردن آن اکیدا خودداری شود.
  • طی بخور دادن چشم ها باید بسته باشند.
  • سرفه های مداوم ممکن است نشانگر یک بیماری جدی باشند در صورت تداوم نشانه های بیمارب باید به پزشک مراجعه شود.

 • دوز مصرفی

  روزانه چند بار، هر بار یک یا دو قاشق سوپ خوری از محلول در یک ظرف مناسب آب داغ ( در حال جوشیدن نباشد) ریخته شود و به مدت 5-10 دقیقه، در حالی که چشم ها بسته است بخور داده شود.