اینترفرون گاما – 1 بیInterferon Gamma-1B

 • فروش داروبا نسخه

  نام تجاری

  • Imukin
  • Y-Immunex

  طبقه بندی

 • Injection: 100mcg (3 million units)/ 0.5ml

  • کاهش احتمال بروز و شدت عفونت های شدید همراه با بیماری گرانولوماتوز مزمن
  • درمان پوکی استخوان شدید و بدخیم

  • کاهش تعداد گویچه های سفید
  • جوش های پوستی
  • علائم شبه آنفلوآنزا (تهوع، استفراغ، سردرد، تب، لرز، درد عضلانی)
  • اسهال
  • ناراحتی های قلبی و عصبی
  • واکنش های موضعی در محل تزریق

 • نکات قابل توصیه

  • انجام آزمایشات خون شناسی (شمارش کامل سلول های خونی، شمارش تمایزی و پلاکت ها) و آزمایشات بیوشیمیایی (آزمایشات مربوط به فعالیت کلیه و کبد) و آزمایش ادرار قبل از درمان و با فواصل 3 ماهه در حین درمان بیماران مبتلا به گرانولوماتوز توصیه می شود.
  • بهترین محل تزریق زیرجلدی در عضله دلتوئید یا ران است.

 • اینترفرون گاما – 1 بی 
 • دوز مصرفی

  برای بیمارانی که سطح بدن آن ها بیشتر از 0.5 m2 می باشد mcg/m2 50 و برای بیمارانی که سطح بدن آن ها معادل یا کمتر از 0.5 m2 است mcg/kg 1.5 سه بار در هفته باید زیرجلدی تزریق شود.

  تداخل دارویی

  • مصرف همزمان با داروهای کاهنده فعالیت مغز استخوان و پرتو درمانی باعث کاهش شدید فعالیت مغز استخوان می شود.
  • از مصرف همزمان با واکسن های حاوی ویروس زنده خودداری شود.
  • مصرف این فرآورده موجب مهار متابولیسم تئوفیلین می شود.