اپلرنونEplerenone

 • فروش داروبا نسخه

  نام تجاری

  • Pleron
  • Inspra

  گروه دارویی

  • داروهای قلبی عروقی

  طبقه بندی

 • Tablet: 25, 50mg

  • داروی کمکی در بیماران با EF برابر و کمتر از 40% به همراه نارسایی بطن چپ به دنبال سکته ی قلبی ( شروع درمان 3 تا 14 روز پس از سکته)
  • بیماران با نارسایی خفیف مزمن EF برابر و کمتر از 30 %

  • زیادی پتاسیم خون
  • نارسایی کلیوی
  • نارسایی شدید کبدی
  • اسهال
  • یبوست
  • تهوع
  • افت فشار خون
  • سرفه
  • افزایش پتاسیم خون
  • درد و گرفتگی عضلات
  • راش پوستی

 • نکات قابل توصیه

  به منظور کاهش تحریک گوارشی و احتمالا کمک به افزایش فراهم زیستی دارو، بهتر است دارو با غذا یا پس ازآن مصرف شود.

  مصرف در بارداری

  گروه B:     
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.

 • اپلرنون 
 • نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
  Eplerenone Eplerenone Tab

  25mg

  50mg

  اسپانیا Normon
  Eplerenone Pleron Tab

  25mg

  50mg

  اسپانیا Synthon Hispania
 • دوز مصرفی

  ابتدا مقدار 25mcg در روز مصرف شده و پس از چهار هفته در صورت نیاز به 50mcg در روز افزایش می یابد.

  تداخل دارویی

  • مصرف همزمان این دارو با داروهای نگهدارنده پتاسیم، مکمل های پتاسیم و داروهای مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین ممکن است منجر به افزایش پتاسیم خون شود.
  • با داروهای مهارکننده آنزیم های کبدی از جمله داروهای ضد قارچ آزولی شامل کتوکونازول، پوسوکونازول، ایتراکونازول، وریکونازول، سیکلوسپورین و تاکرولیموس تداخل دارد.