کمبود ویتامین D در سالمندان مبتلا به زوال عقلی

محققین دریافتند که کمبود ویتامین D در سالمندان با کاهش عملکرد شناختی و نقص در نواحی مغزی به ویژه نواحی مرتبط با حافظه که با بیماری آلزایمر و زوال عقلی همبستگی دارند، همراه است. کمبود ویتامین D موجب افزایش 3 برابری سرعت روند پیشرفت بیماری آلزایمر و زوال عقلی در افراد مبتلا به کمبود این ویتامین در مقایسه با افراد با وضعیت طبیعی ویتامین D می شود. محققین خاطر نشان کردند که یافته های این مطالعه اهمیت سنجش ویتامین D را در سالمندان برجسته می سازد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Joshua Miller ؛ " مستقل از نژاد، زمینه توانایی های شناختی و عوامل خطر مشخص؛ کمبود ویتامین D موجب سرعت بخشیدن به روند بیماری زوال عقلی یا آلزایمر می شود." وی در ادامه افزود: " یافته های حاصل از این مطالعه و سایر مطالعات در این زمینه بر دریافت مکمل های ویتامین D در سالمندان بالای 60 سال زیر نظر متخصص تأکید دارد." محققین در این مطالعه 400 آزمودنی را بررسی کردند. آزمودنی ها در دامنه سنی 76 سال قرار داشتند. محققین افراد را به سه گروه؛ عملکرد شناختی نرمال، متوسط و یا زوال عقلی تقسیم کردند. مقادیر ویتامین D آزمودنی ها پیش از شرروع مطالعه سنجیده شد. کمبود ویتامین D (54 درصد) و مقادیر ناکافی آن (70 درصد) در بین آزمودنی ها رایج بود. آزمودنی ها در طی دوره 5 ساله پیگیری شدند و یافته ها نشان داد که سرعت بیماری در آزمودنی های مبتلا به کمبود ویتامین D  افزایش زیادی داشت. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله JAMA Neurology منتشر شد.

منبع:


Charles DeCarli, MD et al. Vitamin D Status and Rates of Cognitive Decline in a Multiethnic Cohort of Older Adults. JAMA Neurology, September 2015
 

نظرات بسته شده است.