نمک زیاد برای مغز مضر است.

امروزه به خوبی می‌دانیم که مصرف بیش از حد نمک خطر بیماری قلبی – عروقی و پرفشاری خون را افزایش می‌دهد. اما در مورد ارتباط بین مصرف زیاد نمک با مشکلات مغزی مانند سکته مغزی و اختلالات شناختی اطلاعات اندکی وجود دارد. تحقیقات جدید نشان می‌دهد مکانیسم موثر در بروز این اثرات منفی سلول‌های اندوتلیال داخل عروق خونی مغز را درگیر می‌سازد.
اخیراً در مطالعه‌ای محققان به گروهی از موش‌ها به مدت 12 هفته رژیم غذایی حاوی مقادیر زیاد نمک دادند. بعد از گذشت چند هفته اول اختلال عملکرد اندوتلیال و کاهش جریان خون مغز قابل توجه بود. علاوه براین، آزمون‌های رفتاری کاهش توانایی شناختی را نشان می‌دادند. از سوی دیگر، میزان سلول‌های سفید خون به نام TH17 افزایش یافته بود که به نوبه خود منجر به افزایش سطوح مولکول‌های التهاب‌زا به نام اینترلوکین 17 می‌شود. محققان موفق شدند مکانیسمی که طی آن افزایش  اینترلوکین 17 سبب تاثیرات منفی بر مغز می‌شود، شناسایی نمایند.
در مرحله بعد نتایج این مطالعه نشان داد که اثرات منفی ناشی از رژیم غذایی حاوی نمک زیاد برگشت‌پذیر است. به طوریکه استفاده از رژیم غذایی عادی طی 12 هفته منجر به بروز اثرات مثبت می‌شود. تکرار این مطالعه در سلول‌های انسانی منجر به بروز نتایج مشابه شد.
منبع:

Giuseppe Faraco et al. Nature Neuroscience 2018.

نظرات بسته شده است.