قهوه خطر ابتلا به دیابت را کاهش می دهد

مصرف قهوه و چای با کاهش خطر دیابت نوع 2 مرتبط است اما در این مورد که تغییر در مصرف قهوه و چای چگونه بر خطر دیابت نوع 2 اثر می گذارد، اطلاعات کمی وجود دارد. در یک مطالعه که به تازگی انجام شده محققان ارتباط بین تغییرات 4 ساله در مصرف قهوه و چای و خطر دیابت نوع 2 در 4 سال بعد را بررسی نمودند.
محققان داده های مشاهده ای حاصل از 3 مطالعه آینده نگر بزرگ را آنالیز کردند. این مطالعات بر روی پرستاران زن 55-35 ساله، پرستاران زن 42-15 ساله و مردان 75-40 ساله انجام شده بود. اطلاعات دقیق در مورد رژیم غذایی، شیوه زندگی، وضعیت پزشکی و سایر بیماری های مزمن هر 4-2 سال و به مدت بیش از 20 سال جمع آوری شد.
در دسترس بودن اطلاعات و پیگیری طولانی مدت به محققان این امکان را داد که تغییرات 4 ساله در دریافت قهوه و چای را در ارتباط با خطر دیابت نوع 2 در 4 سال بعد ارزیابی کنند. آنها همچنین ارتباط بین بروز دیابت با قهوه کافئین دار و بدون کافئین را بررسی نمودند. رژیم غذایی هر 4 سال با استفاده از یک پرسشنامه بسامد خوراک بررسی شد. خودگزارش دهی در مورد بروز دیابت نوع 2 با استفاده از پرسشنامه های مکمل اعتبارسنجی شد.
محققان دریافتند در کسانی که مصرف قهوه شان را در طی یک دوره 4 ساله به میزان بیش از 1 لیوان در روز افزایش دادند در مقایسه با کسانی که مصرفشان را تغییر ندادند، خطر دیابت نوع 2 در 4 سال بعد 11% کاهش یافت. در افرادی که دریافت قهوه روزانه شان را تا 1 لیوان یا بیشتر کاهش دادند، خطر دیابت نوع 2 به میزان 17% افزایش یافت. تغییر در مصرف چای با خطر دیابت نوع 2 مرتبط نبود.
در افرادی که بیشترین میزان قهوه را مصرف می کردند و کسانی که این میزان مصرف را حفظ کردند(3 لیوان یا بیشتر در روز) نسبت به کسانی که 1 لیوان یا کمتر در روز قهوه مصرف می کردند، خطر دیابت نوع 2، 37%  کمتر بود.
درحالیکه مصرف قهوه بدون کافئین در ابتدای مطالعه با کاهش خطر دیابت نوع 2 مرتبط بود، خطر بیماری با تغییر در میزان مصرف قهوه بدون کافئین تغییر نکرد.
نکته عملی: با توجه به نتایج این مطالعه مصرف منظم قهوه کافئین دار به میزان 3 لیوان در روز سبب کاهش خطر بروز دیابت نوع 2 می شود.

منبع:


Shilpa Bhupathiraju et al. ”Changes in coffee intake and subsequent risk of type 2 diabetes: three large cohorts of US men and women.” Diabetologia, 2014
 

نظرات بسته شده است.