فست فود و گسترش جهانی چاقی!

امروزه غذاهای فست-فود از طرفداران بسیاری برخوردار است، این غذاها شامل انواع ساندویچ، همبرگر، چیزبرگر و دیگر برگرها، انواع پیتزا، سیب زمینی سرخ کرده و امثالهم، روند روبه رشدی را طی کرده اند. شاید رمزمحبوبیت و گسترش این غذاها در قیمت نسبتا پایین، سرعت تحویل دهی بالا و طعم خوشایند آنها باشد. افرادی که غذاهای فست-فود را بیشتر مصرف می کنند؛ دریافت بیشتری از چربی و کالری دارند و مستعد چاقی می گردند. لذا بررسی های علمی جدید حاکی از آنند که باید تدابیری جهت ممانعت از گسترش بی رویه غذاهای فست-فود اندیشیده شوند.

در همین راستا یک مطالعه اخیر برگرفته از ژورنالCritical Public Health  در سال 2011 انجام گرفت. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین تراکم رستورانهای فست-فود  با شیوع چاقی بر حسب جنس در میان ملل متعدد بود.  داده ها از رستورانهای متروی کشورهای مختلف در مورد  مردان و زنان سن 15 سال و یا بالاتر با نمایه توده بدنی مساوی یا بیشتر از 30 kg/m2  بدست آمدند.

 کشورهایی با بیشترین تراکم رستورانهای مترو  نظیر ایالات متحده و کانادا  مستعد شیوع بالاتری از چاقی در هر دو مورد مردان( به ترتیب 3/31%و 2/23% ) و زنان(به ترتیب؛ 2/33% و 9/22%) بودند.  از طرف دیگر کشورهایی با تراکم نسبتا پایین از رستورانهای غذاهای حاضری مترو، نظیر ژاپن و نروژ از شیوع کمتری از چاقی را در هر دو مورد مردان(به ترتیب 9/2% و 4/6% ) و زنان(به ترتیب 3/3% و 9/5% ) برخوردار بودند. 

بررسی های آماری حاکی از وجود یک ارتباط معنی دار بین تراکم اغذیه فروشی های مترو با  شیوع چاقی بزرگسالان است. یافته های مطالعه جاری نگرانی های جدی ای را در مورد گسترش اغذیه فروشی های فست فود با رشد بی رویه چاقی در سطح جهان مطرح می نماید.

نکته عملی: شواهد علمی، حاکی از آنند که گسترش غذاهای حاضری و فست-فودها با افزایش شیوع چاقی و بیماریهای مرتبط با آن همراه است، لذا می بایست سیاست ها و تدابیری جهت منع گسترش بی رویه غذاهای فست-فود و همچنین افزایش آگاهی مردم در مورد این غذاها اتخاذ گردند.

منبع:

     Critical Public Health Volume 21, Issue 4, 2011

نظرات بسته شده است.