تاثیر کلام در ایجاد انگیزه برای کاهش وزن

از نظر ارائه دهندگان سلامت، چاقی موجب اثرات منفی بر وضعیت سلامت افراد جامعه می شود. امروزه افراد چاق بسیاری وجود دارند که بارها رژیم هاى مختلف درمانى را امتحان کرده ولى در حین دوره رژیم لاغرى از ادامه آن صرف نظر کرده اند و دوباره شروع به پرخورى کرده و به وزن قبلى و حتى بیشتر از آن رسیده اند. این مسأله باعث سرخوردگى شده و معمولاً تمایل به ادامه رعایت رژیم غذایى یا شروع مجدد آن را از بین می برد. در این مطالعه به بررسی یکی از عواملی که می تواند برای آنها ایجاد انگیزه کند، پرداخته است.
به همین منظور در مطالعه ای برگرفته از International Journal of Obesity به بررسی اصطلاحات مرتبط با چاقی و اثر آنها بر انگیزه افراد برای کاهش وزن پرداخته است. در این مطالعه از یک نمونه ملی از بزرگسالان آمریکایی (حجم نمونه = 1064 نفر) استفاده شده است. افراد به طور آنلاین مورد سنجش قرار گرفتند و به بررسی اصطلاحات مربوطه پرداخته شد. شرکت کنندگان اصطلاحات مربوط به وزن را به انواع مطلوب و مناسب ، سرزنش کننده، برچسب نامناسب و مشوق برای کاهش وزن، رتبه بندی کردند. همچنین شرکت کنندگان نوع رفتار خود با پزشکانی که از اصطلاحات برچسب زننده استفاده کرده بودند، بیان نمودند.
از بین اصطلاحات به کار رفته برای وزن، کلمات وزن و اضافه وزن در بین شرکت کنندگان مطلوب تر بودند. کلمات اضافه وزن و وزن نامناسب برای کاهش وزن آنها، ایجاد انگیزه می کرد و همچنین کلمات چاقی و بیماری چاقی از کمترین مطلوبیت بین شرکت کنندگان برخوردار بود به طوری که برای آنها به عنوان برچسب نامناسب و سرزنش کننده تلقی می شد. قابل ذکر است که رتبه شرکت کنندگان با تمام متغییرهای اجتماعی و جمعیتی و وزن بدن سازگار بود.
از دیگر نتایج بدست آمده در این بررسی این است که 19% از شرکت کنندگانی که پزشک آنها از کلمات نامناسب و سرزنش کننده در ملاقات ها استفاده کرده بودند از ادامه شرکت در جلسات صرف نظر کردند و همچنین 21% از آنها به پزشک جدید مراجعه نمودند.
نکته عملی: با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه، ایجاد انگیزه در روند درمانی افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقی بسیار مهم می باشد و بکار گیری اصطلاحات مناسب برای مراجعین بسیار مهم است به طوری که می تواند در آنها ایجاد انگیزه کرده و یا آنها را از ادامه روند کاهش وزن منصرف کند.

منبع:

Int J Obes (Lond). 2012 Jul.

نظرات بسته شده است.