تاثیر سزارین بر تغذیه با شیر مادر

شروع تغذیه با شیر مادر ظرف یک ساعت اول تولد و تغذیه انحصاری با شیر مادر در شش ماه اول میتواند جان بیش از یک میلیون نوزاد را حفظ نماید. تغذیه انحصاری با شیرمادر در بسیار از کشورها کاهش یافته است. علاوه بر آن، سزارین در جهان رو به افزایش است و همین موضوع باعث کاهش موفقیت در شیردهی  می شود. یافته‌های پژوهشگران حاکی است که زایمان به روش سزارین علاوه بر خطراتی که برای مادران دارد، بر الگوی شیردهی مادر پس از زایمان هم اثرات منفی گذاشته و سلامت کودک را تحت تأثیر قرار می‌دهد. متخصصین توصیه می نمایند  که تغذیه با شیر مادر را باید بلافاصله بعد از زایمان (و یا بلافاصله بعد از بهوش آمدن در سزارین) شروع کرد. هر چه تغذیه با شیر مادر زودتر شروع شود، شانس موفقیت شیر دهی بیشتر است.
در یک مطالعه سیستماتیک پژوهشگران که در مجله تغذیه بالینی آمریکا چاپ شده است، پژوهشگران بررسی کردند که آیا سزارین در مقایسه با زایمان طبیعی باعث کاهش شیردهی میشود یا خیر؟ در این بررسی اطلاعات 53 مطالعه که شامل بیش از 53 هزار زایمان بوده است، مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان شیردهی زودهنگام ( بلافاصله بعد از زایمان در بیمارستان) بعد از سزارین در مقایسه با زایمان طبیعی کاهش یافته بود؛ البته نتایج نشان داده است که این کاهش بعد از سزارین انتخابی بوده است و نه بعد از سزارین اورژانسی. از طرف دیگر، در مادرانی که شیردهی با شیر خود را آغاز می کنند، سزارین تاثیر معنی داری بر روی عدم موفقیت در شیردهی تا شش ماهگی نوزاد ندارد.
در نهایت مشخص شد ارتباط منفی ای بین سزارین انتخابی و شیردهی زودهنگام وجود دارد. البته در صورتی که از ابتدا نوزاد با شیر مادر تغذیه شود، نوع زایمان تاثیر چندانی بر روی تعداد مادرانی که تا 6 ماهگی نوزادان خود را شیر می دهند وجود ندارد.
نکته عملی: از آنجایی که سزارین هم برای مادر و هم برای نوزاد خطراتی را به دنبال دارد و نیز ممکن است باعث قطع شیردهی مادر شود، لذا به مادران توصیه می شود برای حفظ سلامتی خود و نیز کودکشان و افزایش شانس تغذیه نوزاد با شیرمادر حتی المقدور روش سزارین را برای تولد نوزاد خود انتخاب نکنند مگر اینکه زایمان طبیعی برایشان خطرآفرین باشد.

منبع:

American Journal Clinical Nutrition, March 2012

نظرات بسته شده است.