ارتباط مصرف نوشیدنی های شیرین با سرطان

دریافت قند یا مصرف نوشیدنی های شیرین شده با شکر با چاقی، دیابت، بیماری های کاردیومتابولیک و برخی سرطان ها مرتبط است. تاکنون مطالعه ای در مورد مصرف نوشیدنی های شیرین شده با شکر در میان افراد مبتلا به سرطان که درمان شده اند، انجام نشده است. هدف از انجام مطالعه حاضر ارزیابی دقیق مصرف نوشیدنی های شیرین شده با شکر در میان نجات یافتگان از بیماری سرطان و افراد سالم است. به گفته محققان اخیراً شواهدی نشان داده اند که بین مصرف نوشیدنی های شیرین با خطر سرطان پانکراس و آندومتر و خطر عود مجدد سرطان روده بزرگ و مرگ در میان نجات یافتگان در سرطان ارتباط وجود دارد.
در مطالعه فوق اطلاعات مربوط به 22182 نفر در مورد مصرف نوشابه، نوشیدنی های با طعم میوه، آبمیوه های شیرین شده، نوشیدنی های ورزشی، نوشیدنی های انرژی ها، چای و قهوه شیرین و سایر نوشیدنی های شیرین شده با شکر و نیز ابتلا به سرطان، مصرف سیگار، ابتلا به چاقی، سن، جنس، نژاد، سطح تحصیلات و درآمد بررسی شد.
در کل جمعیت 7/15 درصد افراد از طریق نوشیدنی های شیرین شده، شکر بالایی دریافت می کردند. افراد سالم نسبت به افراد با سابقه ابتلا به سرطان شکر بیشتری دریافت می کردند. مصرف نوشیدنی های شیرین در میان زنان با سابقه ابتلا به سرطان دهانه رحم (60 گرم در روز) نسبت به سایر نجات یافتگان از سرطان (40-30 گرم در روز) بالاتر بود. مردان، افراد جوان تر، سیاه پوستان، افراد چاق، افراد سیگاری و افراد با سطح درآمد و تحصیلات پایین تر بالاترین میزان شکر را دریافت می کردند.
به گفته محققان اگرچه مصرف شکر افزوده شده توصیه نمی شود اما معمولاً افراد از میزان شکری که از طریق نوشیدنی های شیرین دریافت می کنند آگاه نیستند. انجمن قلب آمریکا توصیه می کند که بیش از 450 کیلوکالری نوشیدنی شیرین در هفته مصرف نشود. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد که مصرف نوشیدنی های شیرین در بیماران مبتلا به سرطان متفاوت بوده و می تواند با سن مرتبط باشد.
نکته عملی: توصیه می شود برنامه های مداخله ای به منظور کاهش مصرف نوشیدنی های شیرین به خصوص در میان مردان جوان با وضعیت اقتصادی – اجتماعی کم با یا بدون سابقه ابتلا به سرطان و در میان زنان با سابقه ابتلا به سرطان دهانه رحم انجام شود.
منبع:


Tung-Sung Tseng et al. "Sugar intake from sugar-sweetened beverage among cancer and non-cancer individuals: the NHANES study". Translational Cancer Research, 2016
 

نظرات بسته شده است.