اثرات مفید چای سبز در کنترل وزن

سال ها بر روی اثرات چای سبز بر پیشگیری از چاقی مطالعات مختلف انجام شده است. نتایج یک مطالعه که اخیرا در مجله چاقی به چاپ رسیده است نشان میدهد که چای سبز می تواند روند افزایش وزن را کند کرده و به عنوان ابزاری برای مبارزه با چاقی استفاده شود.

در این مطالعه که بر روی موش ها انجام گرفته، دو گروه تحت مطالعه قرار گرفتند هر دو گروه از رژیم پرچرب استفاده کردند با این تفاوت که به یک گروه اپیگالوکاتچین 3 گالات (EGCG) (ترکیبی است که در چای سبز وجود دارد) داده شد و گروه دیگر به عنوان کنترل در نظر گرفته شدند.

نتایج حاصل از مطالعه نشان داد سرعت افزایش وزن در گروهی که EGCG دریافت کردند 44 درصد کمتر از گروه کنترل بود. علاوه بر کند شدن روند افزایش وزن، چربی مدفوع نیز در این گروه 4/29 درصد افزایش داشت که نشان می دهد EGCG می تواند جذب چربی را نیز محدود نماید. اما چای سبز در کاهش اشتها تاثیری نداشت و هر دو گروه از رژیم پرچرب با حجم یکسان استفاده کردند.

دلیل اثر چای سبز در پیشگیری از افزایش وزن و کاهش چربی را مهار لیپاز پانکراس دانسته اند. پژوهشگران این مطالعه بیان می دارند که برای تامین میزان EGCG که در این مطالعه استفاده شده فرد باید روزانه 10 فنجان چای سبز بنوشد. اما افرادی که روزانه 1 تا 2 فنجان چای سبز می نوشند نیز در مقایسه با کسانیکه چای سبز مصرف نمی کنند، شاهد تاثیر آن بر سلامتی خود خواهند بود

.
نکته عملی: در مطالعه ای که بر روی موشها انجام گرفت مصرف چای سبز به دلیل دارا بودن EGCG توانست افزایش وزن را در موشهای چاق تحت رژیم پرچرب کاهش دهد. همچنین جذب چربی تا حدود 30 درصد در آنها کاهش یافت. اما هنوز برای توصیه مکمل EGCG و تعیین دوز موثر آن جهت کمک به کاهش وزن در انسان ها به مطالعات بیشتر نیاز است.

منبع: Obesity, 2011

نظرات بسته شده است.