جراحی تعویض مفصل آرنجElbow Replacement Surgery

 • جراحی تعویض آرنج، روشی بسیار پیچیده است چرا که آرنج قسمت های متحرک متعددی دارد که هرکدام با دقت فراوان و از طریق کنترل حرکت قسمت دیگر حرکات ساعد دست را به تعادل می رسانند.
  آسیب به آرنج می تواند ناشی از موارد مختلفی از جمله آرتریت روماتوئید و یا شکستگی باشد. در برخی موارد آسیب وارده می تواند از طریق جراحی برطرف شود. اما اگر آسیب خیلی شدید باشد پزشک ممکن است توصیه به تعویض مفصل آرنج داشته باشد. شایع ترین علت پذیرش این نوع جراحی وجود دردی شدید است.

 • انواع جراحی تعویض آرنج:
  •    در برخی موارد ممکن است تنها نیاز به تعویض بخشی از مفصل باشد. برای مثال، اگر فقط قسمت بالای استخوان ساعد (رادیوس) متوجه آسیب شده باشد می تواند با نوع مصنوعی جایگزین شود.
  •    درصورتی که تمام مفصل احتیاج به تعویض داشته باشد، قسمت انتهایی استخوان که در آرنج به هم متصل می شوند برداشت خواهد شد. استخوان ها مانند لوله های سختی هستند که دارای قسمت مرکزی نرم می باشند.  قسمت بلند و باریک مفصل مصنوعی در قسمت نرم استخوان قرار می‌گیرد.
  به طور کلی دو نوع ابزار وابسته به مفصل مصنوعی وجود دارند:
  •    نوع متصل: این نوع از اندام مصنوعی مانند یک مفصل لولا مانند عمل میکند چرا که همه قسمت های آن به هم متصل هستند. این مساله ثبات زیادی را برای مفصل فراهم می کند اما امکان شل شدن آن از جایی که به آن متصل شده است وجود دارد.

  •    نوع غیر متصل: این نوع از مفصل مصنوعی به شکل دو قسمت مجزا که به یکدیگر متصل نیستند وجود دارد. این طراحی به وضعیت تاندون های اطراف بستگی دارد چرا که آن ها می‌توانند مفصل هارا کنارهم نگه دارند و از جابجایی آن ها جلوگیری کنند.