کلدرابColdrub

 • فروش داروبا نسخه

  گروه دارویی

  • داروهای گیاهی

  طبقه بندی

 • Cream

  اجزای فراورده: 

  • اسانس اوکالیپتوس (Eucalyptus spp)
  • منتول
  • کامفر
  • درمان کمکی در برطرف نمودن نشانه های سرماخوردگی
  • سرفه
  • احتقان بینی
  • به عنوان ضد درد موضعی دردهای جزئی عضلانی 

  • بیماران مبتلا به تب بالا
  • سرفه های مداوم و خونریزی دستگاه تنقس
  • پوست زخم دار یا ترک دار
 • احتمال بروز واکنش های آلرژیک


 • نکات قابل توصیه

  سرفه های مداوم ممکن است نشانگر یک بیماری جدی باشد، در صورت تداوم نشانه های بیماری باید به پژشک مراجعه شود.

 • کلدراب 
 • دوز مصرفی

  • روزی 1-3 مرتبه لایه نازکی از کرم بر روی گلو و سینه مالیده شود. موضع پوشانده نشود تا مواد موثره به راحتی تبخیر گردیده و به دهان و بینی برسد.
  • در صورتی که به منظور رفع درهای خفیف استفاده می شود، موضع پس از مالیدن کرم پوشانده و گرم نگه داشته شود.