پسودوافدرینPseudoephedrine

 • فروش داروبا نسخه

  گروه دارویی

  • داروهای مهارکننده سرفه، خلط آورها، نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی

  طبقه بندی

 • Capsule: 30 mg
  Syrup: 30 mg/5 ml

  • درمان احتقان بینی یا سینوس ها
  • التهاب حاد شیپور استاش
  • التهاب سروزی گوش میانی
  • رینیت وازوموتور
  •  اختلال عمکرد گوش میانی به دلیل تغییرات فشار جو

  • تشنج
  • ایجاد توهم
  • ضربان نامنظم قلب
  • بروز اشکال در به خواب رفتن

 • نکات قابل توصیه

  • برای جلوگیری از بی خوابی، دارو با فاصله چند ساعت قبل از خواب مصرف شود.
  • در صورت وجود تب یا عدم بهبودی بیماری، طی 7 روز پس از مصرف، به پزشک مراجعه گردد

 • پسودوافدرین 
 • دوز مصرفی

  بزرگسالان:

  • به منظور رفع احتقان بینی 60 میلی گرم هر 6-4 ساعت یک بار تجویز می شود. حداکثر میزان مصرف 240 mg/day است.

   

  کودکان:

  • در کودکان 6-2 سال 15 میلی گرم هر 6-4 ساعت و در کودکان 6-12 سال 30 میلی گرم هر 6-4 ساعت مصرف می شود.
  • در نوزادان 12-23 ماهه 11.25 میلی گرم و در نوزادان 12-4 ماهه 7.5 میلی گرم هر 4-6 ساعت مصرف می شود.

  تداخل دارویی

  • مصرف همزمان ترکیبات مسدد گیرنده بتاآدرنرژیک با پسودوافدرین موجب مهار اثرات درمانی دو گروه دارویی می گردد
  • انسداد گیرنده بتا ممکن است موجب افزایش فعالیت ناخواسته گیرنده آلفا و در نتیجه خطر بروز زیادی فشار خونف برادیکاردی بیش از حد و احتمالا وقفه قلبی شود.
  • مهارکننده های انزیم مونو آمینو اکسیداز نیز چنانچه توام با پسودوافدرین تجویز شود، موجب تقویت و تشدید آثار تحریک قلبی و اثر تنگ کننده عروقی پسودوافدرین می گردند. در نتیجه احتمال بروز سر دردر، آریتمی قلبی، استفراغ و زیادی فشار خون حاد یا ناگهانی وجود دارد.