پاسی فلورینPassiflorin

 • فروش داروبا نسخه

  طبقه بندی

 • Oral solution: حاوی عصاره هیدروالکلی اندام هوایی گیاه گل ساعتی به میزان 50-40 درصد.

  • آرام بخش و خواب آور در تنش های عصبی و بی خوابی

 • دوز مصرفی

  در بزگسالان و کودکان بالای 12 سال روزی 3 بار هر بار 5 میلی لیتر با مقداری آب مصرف شود.

  تداخل دارویی

  مقادیر زیاد این فرآورده می تواند سبب خواب آلودگی و افزایش اثر داروهای مهارکننده مونوآمین اکسیداز شود.