واکسن دیفتری+کزاز+ سیاه سرفه ( دی تی پی)Diphteria+Tetanus Toxoids+Pertussis Vaccine(DTP)

 • فروش داروبا نسخه

  گروه دارویی

  • واکسن ها، ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها

  طبقه بندی

 • Injection

  • برای ایجاد ایمنی فعال علیه کزاز، دیفتری و سیاه سرفه در نوزادان و کودکان از سن 6 هفتگی تا 7 سالگی

  • کودکان با سن بیش از 7 سال یا کمتر از 6 هفته
  • در صورت سابقه بهبودی از یک عفونت اثبات شده با باسیل سیاه سرفه
  • هرگونه عفونت حاد یا بیماری همراه با تب
  • اختلالات انعقادی یا کاهش تعداد پلاکتها 
  • در هنگام شیوع پولیومیلیت
 • عوارض موضعی

  • قرمزی
  • درد و تورم در ناحیه تزریق که برای چند روز باقی می ماند.

  عوارض سیستمیک

  • تب ملایم
  • ناخوشی
  • خواب آلودگی
  • استفراغ

 • نکات قابل توصیه

  در صورت مصرف همزمان با ایمنوگلوبولین کزاز یا پادزهر دیفتری، با استفاده از سرنگ های متفاوت و در محل های مختلف این فراورده را باید تزریق کرد.

  مصرف در بارداری

  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.

 • نام ژنریک  نام تجاری اشکال دارویی کشور سازنده نام شرکت
  Diphteria+Tetanus Toxoids+Pertussis Vaccine DTP Injection هند Serum Institute
 • دوز مصرفی

  • برای واکسیناسیون اولیه بین سن 6 هفتگی تا 6 سالگی، سه نوبت و هر نوبت  0.5 میلی لیتر ( داخل عضلانی) به فاصله 4-8 هفته از یکدیگر و یک نوبت اضافی( 0.5 میلی لیتر) یک سال بعد از نوبت سوم تزریق شود.
  • برای نوزادان نارس مقدار کامل 0.5 میلی لیتر استفاده شود.
  • نوبت یادآوری هم در سن 4-6 سالگی (0.5 میلی لیتر) توصیه شده است.
  • اگر تزریق چارمین نوبت دوره واکسیناسیون بعد از سن 4 سالگی انجام شود نیازی به تزریق نوبت یادآوری نیست. بعد از این، برای نوبت های یادآوری هر 10 سال یک بارباید توکسوئید کزار و دیفتری مخصوص بزرگسالان تزریق کرد.
  • در کودکان واکسینه نشده سه نوبت (0.5 میلی لیتر) به فاصله ی 2 ماه از یکدیگر و نوبت چهارم 12 ماه بعد از نوبت سوم و نوبت پنجم در سنین 4-6 سالگی باید تزریق شود.