منتول‌ مایع‌Liquid Menthol

 • فروش داروبا نسخه

  نام تجاری

  • Liquid Menthol

  گروه دارویی

  • داروهای گیاهی

  طبقه بندی

 • Drop: 15 ml

  • ضد احتقان‌ بینی‌
  • جهت‌ برطرف‌ نمودن‌ دردهای‌ موضعی‌، به‌ خصوص‌ در ناحیه‌ سر، صورت‌ و گردن‌

 • احتمال‌ بروز واکنشهای‌ آلرژیک‌ در افراد حساس‌ وجود دارد.


 • نکات قابل توصیه

  از استنشاق‌ بیش‌ از حد این‌ فرآورده‌ اجتناب‌ گردد.

 • منتول‌ مایع‌ 
 • دوز مصرفی

  به‌ عنوان‌ ضد احتقان‌ بینی ‌3ـ2 قطره‌ در پشت‌ لب‌ و به‌ عنوان‌ ضد درد موضعی‌ 10 ـ 5 قطره‌ در موضع‌ مالیده‌ می‌شود.

  فارماکوکینیتیک

  منتول‌ مایع‌ از اسانس‌ گیاه‌ نعناع‌ Mentha spicata به‌ میزان‌ 5% تهیه‌ شده‌ است‌.