لوته پردنولLoteprednol

 • فروش داروبا نسخه

  نام تجاری

  • Lotemax

  طبقه بندی

 • Suspension Drops: 0.5%

  • التهاب بخش قدامی چشم که پس از جراحی روی می دهد

  • بیماری های ویروسی قرنیه و ملتحمه
  • بیماری های قارچی چشم 
  • توبرکلوزیس چشمی
  • افزایش فشار درون چشم
  • احتمال بروز گلوکوم
  • آسیب عصب بینایی
  • نقایص در دقت و محدوده بینایی
  • ایجاد کاتاراکت ساب کپسولی خلف
  • تاخیر در ترمیم زخم
  • یووئیت حاد قدامی
  • کراتیت
  • التهاب ملتحمه
  • زخم قرنیه
  • میدیاز
  • پرخونی قرنیه
  • عدم تطابق
  • افتادگی پلک
  • سوراخ شدن کره چشم در محل نازک شدن صلبیه
  • بروز عفونت های ثانویه

 • نکات قابل توصیه

  • در افراد حساس احتمال بروز گلوکوم با مصرف کورتیکواستروئید وجود دارد.
  • در استفاده بلند مدت احتمال بروز کاتاراکت با مصرف کورتیکواستروئید وجود دارد.

  مصرف در بارداری

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.

 • لوته پردنول 
 • دوز مصرفی

  24 ساعت پس از جراحی 4 بار در روز و حداکثر تا 14 روز استفاده شود.