فنیل افرین (چشمی و بینی)Phenylephrine (Ophthalmic & Nasal)

 • فروش داروبا نسخه

  نام تجاری

  • Decophen
  • Nasophrin
  • Ephonix
  • Neophrin

  طبقه بندی

  • Ophthalmic Drop: 5%
  • Nasal Spray: 0.25%, 0.5%
  • Nasal Drop: 0.25%, 0.5%
  • گشاد کننده سریع مردمک چشم
  • ضداحتقان چشمی و بینی

 • عوارض در صورت جذب سیستمیک:

  • افزایش فشارخون
  • سرگیجه
  • افزایش غیرعادی تعریق
  • سایر علائم تحریک سمپاتیک
  • تحریکات موضعی، خیز و کونژوکتیویت (در صورت مصرف طولانی مدت)

 • نکات قابل توصیه

  • برای جلوگیری از جذب سیستمیک دارو، هنگام مصرف فنیل افرین و 2-1 دقیقه پس از مصرف آن، باید با انگشت بر روی گوشه داخلی چشم فشار داده شود.
  • به دلیل اثر گشادکنندگی مردمک، ممکن است حساسیت به نور افزایش یابد. در صورت تداوم این اثر بیش از 12 ساعت به پزشک مراجعه شود.
  • در صورت درد چشم یا تغییر در بینایی یا بدتر شدن قرمزی و تحریک چشم یا تداوم آن برای بیش از 72 ساعت، مصرف دارو قطع و به پزشک مراجعه شود.
  • برای 2-1 ساعت پس از مصرف قطره چشمی از رانندگی اجتناب شود.

  مصرف در بارداری

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.

 • فنیل افرین (چشمی و بینی) فنیل افرین (چشمی و بینی) 
 • دوز مصرفی

  • تنگ کننده عروق چشم و گشادکننده مردمک چشم: یک قطره از محلول چشمی بر روی ملتحمه چکانده شود. در صورت نیاز می توان این مقدار را طی یک ساعت تکرار کرد.
  • گشاد کردن طولانی مدت مردمک چشم: یک قطره از محلول چشمی 3-2 بار در روز بر روی ملتحمه چکانده می شود.
  • گشاد کردن مردمک قبل از جراحی: یک قطره از محلول چشمی 30-15 دقیقه قبل از معاینه روی ملتحمه چگانده می شود.
  • سرخی چشم: یک قطره از محلول چشمی هر 4-3 ساعت بر حسب نیاز بر روی ملتحمه چکانده می شود.
  • ضداحتقان بینی: 3-2 قطره هر 4 ساعت بر حسب نیاز در هر سوراخ بینی چکانده می شود.

  تداخل دارویی

  در صورت جذب سیستمیک، پس از مصرف فنیل افرین همراه با ماپروتیلین، داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای و مهارکننده های آنزیم مونوآمین اکسیداز ممکن است فشارخون افزایش یابد.