فاکتور ۷-ایFactor VIIa

 • فروش داروبا نسخه

  نام تجاری

  • Aryoseven

  گروه دارویی

  • محصولات خون، افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز

  طبقه بندی

 • Injection (VIIa): 1mg, 1.2mg, 2mg, 2.4mg, 4.8 mg
  Injection(VII): 600U

  • درمان و پیشگیری از خونریزی در بیماران مبتلا به هموفیلی نوع A و B دارای مهارکننده های فاکتور 8 یا 9
  • هموفیلی اکتسابی
  • کمبود مادرزادی فاکتور 7

  • افزایش یا کاهش فشار خون
  • برادی کاردی
  • ادم
  • تب
  • سردرد
  • خارش
  • قرمزی
  • راش
  • تهوع
  • کاهش فیبرینوژن پلاسما
  • انغقاد داخل عروقی منتشر
  • نارسایی کلیوی
  • پنومونی
  • واکنش در محل تزریق
  • واکنش های حساسیتی

 • نکات قابل توصیه

  • فاکتور VIIa فقط باید به شکل داخل وریدی طی 2-5 دقیقه تزریق شود.
  • پایش aPTT، PT?INR و علائم بروز ترومبوز طی مدت درمان توصیه می شود.
  • پس از حل کردن پودر، دارو باید حداکثر در مدت 3 ساعت مصرف شود.

  مصرف در بارداری

  گروه C:      
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.

 • فاکتور ۷-ای 
 • دوز مصرفی

  • در هموفیلی A یا B همراه با مهارکننده ها در دوره خونریزی مقدار 90mcg/kg هر 2 ساعت تا زمانی که خونریزی متوقف شود یا درمان بی اثر به نظر برسد تزریق می گردد. مقدار، فواصل و طول مدت مصرف دارو بر اساس شدت خونریزی و میزان هموستاز حاصل تنظیم می شود. برای درمان کمبود مادرزادی فاکتور 7 حین خونریزی و جراحی مقدار 15 تا 30 میکروگرم بر کیلوگرم هر 4-6 ساعت تا زمانی که خونریزی متوقف شود تزریق می شود. برای درمان هموفیلی اکتسابی مقدار 70 تا 90 میکروگرم بر کیلوگرم هر 2-3 ساعت تا زمانی که خونریزی متوقف شود تزریق می شود.