فاکتور ۱۳Factor XIII

 • فروش داروبا نسخه

  نام تجاری

  • Fibrogammin

  گروه دارویی

  • محصولات خون، افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز

  طبقه بندی

 • Injection

  • درمان نقص مادرزادی کمبود فاکتور 13

  • درد شکمی
  • درد مفصلی
  • کوفتگی
  • اسهال
  • خونریزی از بینی
  • تب
  • سندروم شبه آنفولانزا
  • سردرد
  • هماتوم
  • آسیب به مفاصل دست و پاها
  • راش
  • عفونت دستگاه تنفسی فوقانی
  • استفارغ
  • ترومبوز
  • آمبولی
  • واکنش های حساسیتی

 • نکات قابل توصیه

  • دارو باید در آب قبل تزریق حل شده و چرخش داده شود ولی تکان شدید داده نشود. دارو در دمانی 2-8 سانتی گراد تا 24 ماه و در درمای محیط حداکثر تا 25 درجه سانتی گراد تا 6 ماه پایدار است
  • ویال حاوی دارو و ویال حاوی ماده رقیق کننده باید قبل از اختلاط در دمای اتاق قرار گرفته باشند. پس از اختلاط، محلول باید طی 4 ساعت استفاده گردد

  مصرف در بارداری

  گروه C:      
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.

 • فاکتور ۱۳ 
 • دوز مصرفی

  • مقدار اولیه 40U/kg بصورت تزریق آهسته داخل وریدی، به طوری که سرعت تجویز دارو از 4ml/min تجاوز کند، تجویز می شود . تنظیم مقدار مصرف دارو بر سااس سطح فعالیت فاکتور 13 و وضعیت بالینی بیمار صورت می گیرد.