روماتوگلRhumatogol

 • فروش داروبا نسخه

  نام تجاری

  • Rhumatogol

  گروه دارویی

  • داروهای گیاهی

  طبقه بندی

 • Tablet

  اجزای فراورده:

  • عصاره گیاه پنجه شیطان
  • در درمان روماتیسم
  • درمان کمکی بیماری های دژنراتیو بافت همبند

  • در بیماران مبتلا به زخم معده و اثنی عشر
  • اختلالات گوارشی
  • واکنش های آلرژیک

 • نکات قابل توصیه

  • مصرف این فراورده در بیماران مبتلا به سنگ صفرا با احتیاط مصرف شود.
  • مصرف این فراورده در بیماران مبتلا به مشکلات قلبی و فشار خون با احتیاط مصرف شود.

 • روماتوگل 
 • دوز مصرفی

  • روزی 2 قرص پس از غذا میل شود.

  تداخل دارویی

  • مصرف این فراورده می تواند موجب تشدید اثر وارفارین و داروهای متابولیزه شنده توسط کبد شود.