رمی کلدRemicold

 • فروش داروبا نسخه

  نام تجاری

  • Remicold

  گروه دارویی

  • داروهای گیاهی

  طبقه بندی

 • Capsule

  اجزای فراورده:

  • عصاره خشک گیاه سرخارگل
  • به عنوان تقویت کننده سیستم دفاع ایمنی بدن جهت کمک به درمان عفونت های مجاری تنفسی وادراری و سرماخوردگی

  • در مولتیپل اسکلروزیس
  • بیماری های کلاژن
  • ایدز
  • سل
  • واکنش های آلرژیک

 • رمی کلد 
 • دوز مصرفی

  • روزانه 3بار، هر بار 1-2 کپسول با آب مصرف می شود.