رابیس ایمیون گلوبولینRabies Immune Globulin

 • فروش داروبا نسخه

  نام تجاری

  • Berirab

  گروه دارویی

  • واکسن ها، ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها

  طبقه بندی

 • Injection: 150 unit/ml

  • ایجاد ایمنی انتقالی علیه بیماری هاری همراه با واکسن هاری در درمان بعد از تماس

  • درصورت واکسیناسیون موفقیت آمیز قبل از تماس
  • برای بیماران مبتلا به نقص منفرد IgA
  • درد و سفتی در محل تزریق
  • تب
  • کهیر
  • آنژیوادم
  • سندروم نفروتیک
  • شوک آنافیلاکتیک

 • نکات قابل توصیه

  • برای افراد مبتلا به نوعی خاص از کمبود IgA، کمبود پلاکت ها و اختلالات انعقادی باید با احتیاط از این فراورده استفاده شود.
  • بلافاصله بعد از گزش، محل آلودگی را بطور کامل با آب و صابون شستشو دهید.

 • رابیس ایمیون گلوبولین 
 • دوز مصرفی

  • هرچه سریع تر بعد از تماس و همزمان با تزریق اولین نوبت واکسن، ایمونوگلوبولین ضدهاری، ( 20IU/Kg نیمی از مقدار مورد نیاز را باید در محل گزش پخش کرد و باقیمانده را در عضله سرینی تزریق کرد) باید تجویز شود.

  تداخل دارویی

  • به دلیل تداخل اثر با واکسن های ویروسی، تا 3 ماه بعد از تزریق ایمنوگلوبولین ضدهاری، از تجویز واکسن های ویروسی پرهیز شود.
  • درصورت مصرف همزمان واکسن هاری، باید از تکرار تزریق ایمنوگلوبولین خودداری شود.