د- رگلیسD-Reglis

 • فروش داروبا نسخه

  گروه دارویی

  • داروهای گیاهی

  طبقه بندی

 • Tablet

  اجزای فراورده: 380 میلی گرم عصاره شیرین بیان(Glycyrrhiza glabra)

  • زخم معده
  • زخم اثنی عشر

  • هپاتیت مزمن
  • سیروز کبدی
  • بیماری های کلستاتیک کبد
  • التهاب کیسه صفرا
  • اختلالات شدید کلیه
  • آریتمی
  • زیادی فشار خون
  • هیپرتونی
  • کمی پتاسیم خون
  • عصاره تام شیرین بیان به علت داشتن اثرات مینرالوکورتیکوئیدی سبب احتباس برگشت پذیر آب و سدیم شده، دفع پتاسیم را افزایش می دهد.
  • توصیه می گردد این دارو در افرادی که مشسکلات قلبی - عروقی و یا فشار خون بالا دارند با احتیاط مصرف شود.

 • د- رگلیس 
 • دوز مصرفی

  • در زخم معده 2 قرص، 3 بار در روز
  • در زخم اثنی عشر این مقدار را می توان در صورت لزوم تا 2 قرص، 6 بار در روز افزایش داد.

  تداخل دارویی

  • مصرف همزمان این فراورده با کورتیکوستروییدها و داروهای هورمونی ( با اثرات استروژنی و آنتی استروژنی) باید با احتیاط صورت گیرد.
  • مصرف این فراورده با فوروزماید، داروهای تیازیدی و داروهای آنتی آریتمی توصیه نمی شود.
  • کاهش فشار خون ناشی از مصرف شیرین بیان می تواند سمیت دیژیتال را تشدید نماید.