دیکلوفناک (ژل)Diclofenac (Gel)

 • فروش داروبا نسخه

  نام تجاری

  • Aclonac
  • Voltaren

  گروه دارویی

  • داروهای مسکن ، ضد التهاب و ضد درد ها

  طبقه بندی

 • Gel: 1%

  • درمان موضعی کراتوزهای آکتینیک
  • تسکین دردهای استئوآرتریتی مفاصل و زانوها

  • درماتیت تماسی
  • جوش های پوستی
  • پوست خشک و پوسته ریزی

 • نکات قابل توصیه

  • از تماس ژل با چشم ها باید اجتناب شود.
  • این دارو روی زخم باز، عفونت ها و درماتیت پوسته ریز نباید استفاده شود.

 • دیکلوفناک (ژل) 
 • دوز مصرفی

  • یک لایه نازک از دارو 2 بار در روز روی موضع مالیده شود.